Nummer 5

Ledare coachar i kris

Kriser kan inträffa i alla organisationer.

Det kan gälla både stort och smått. Minskade orderflöden pga världsekonomin, arbetsplatsolyckor, personliga kristillstånd, anklagelser för redovisningsfusk eller organisationsförändringar som går över styr. 

Kommunikation och ett tydligt ledarskap är viktigt i en kris. 

En av de 4 H i Chock. Häll i. Erbjud något varmt att dricka.

När en kris väl inträffar blir det mycket känslor i omlopp, människor har inte förmågan att kunna agera med långsiktighet, utan tenderar att springa än hit än dit utan något egentligt mål.

Som ledare förväntas du ha en förståelse för hur människor reagerar i olika situationer, men ibland kan du också behöva vidareutbildning och guidning för att kunna hantera extraordinära situationer.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.