Nummer 5

Paula Hammerskog arbetar med krishantering

Webbtidningens redaktion har denna månad haft förmånen att få ta del av författaren Paula Hammerskogs kloka tankar kring krishantering.

Hon har gett ut boken "100 sidor om effektiv krishantering i företag" som gavs ut 2005. Paula driver också en egen byrå med uppdrag inom media, kommunikation och krishantering.

Ledare coachar i kris

Kriser kan inträffa i alla organisationer.

Det kan gälla både stort och smått. Minskade orderflöden pga världsekonomin, arbetsplatsolyckor, personliga kristillstånd, anklagelser för redovisningsfusk eller organisationsförändringar som går över styr. 

Kommunikation och ett tydligt ledarskap är viktigt i en kris. 

En av de 4 H i Chock. Häll i. Erbjud något varmt att dricka.

När en kris väl inträffar blir det mycket känslor i omlopp, människor har inte förmågan att kunna agera med långsiktighet, utan tenderar att springa än hit än dit utan något egentligt mål.

Som ledare förväntas du ha en förståelse för hur människor reagerar i olika situationer, men ibland kan du också behöva vidareutbildning och guidning för att kunna hantera extraordinära situationer.

Checklista för krisplanering

Tänk efter före. Det osannolika kan inträffa. Det är svårt att förutsäga när krisen kommer och därför svårt att förbereda sig.

Här guidar vi dig steg för steg, så att du som ledare kan börja se över krisplaneringen för din organisation redan idag!

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.