Nummer 3

Moder Teresa

Ibland är det att gå vilse i alla goda råd, böcker och modeller som finns med koppling till ledarskap. Det är lätt att tappa bort det enkla och kraftfulla, det som gör verklig skillnad.

En hjälp på vägen kan då vara denna historia som påminner oss om att vi i vår hjärta har det vi behöver för att skapa goda resultat här i världen.

Moder Teresa var inbjuden att tala inför en stor församlad grupp av högt uppsatta ledare från olika internationella organisationer.

De församlade var mycket förväntansfulla och nyfikna på vad denna kvinna möjligen kunde ha att säga dem om ledarskap.

Vi hade i slutet av hösten förmånen att bli inbjudna att lyssna på Richard Branson, grundare av bolaget Virgin, då denne var på besök i Stockholm. Tillsammans med bland annat Carl-Henric Svanberg och Bicky Chakraborty fick vi höra Branson berätta mycket om att bidra här i världen.

Han sa bland annat att (fritt översatt) "starta ett företag för att göra en stor skillnad i världen, annars kan man lika gärna låta bli" och att det är viktigt att få medarbetarna att vara stolta över företaget.

Att skapa tiden för att reflektera är en vital del av en sund ledarutveckling. Det handlar om att ta till vara lärdomar och erfarenheter som annars lätt går till spillo. Jag möter ofta människor som lägger ut mycket pengar på böcker, kurser och annat, men som missar att dra fördel av sina många erfarenheter i vardagen.

Så här kommer fem tips som hjälper dig att reflektera på ett utvecklande sätt:

1. Börja smått, arbeta dig upp på det stora
Om det känns överväldigande att reflektera på hela 2008, börja med den senaste veckan eller gårdagen. Övning ger färdighet även i detta fall.

Jonas Sjöholm

Exklusivt för dig som är prenumerant kommer här en förhandslyssning av en intervju med Jonas Sjöholm. Jonas har mångårig erfarenhet av arbete i ledarbefattningar på alla nivåer i organisationer, från teamledare till företagsledningar för börsnoterade bolag.

Idag arbetar han med att hjälpa individer och organisationer att utvecklas och delar här med sig av sina tankar kring ledarskap på ett inspirerande sätt.

Vi kan tycka mer eller mindre om att sätta mål, men faktum är att så gott som alla saker som åstadkommits här i världen började som någon form av mål. Här kommer fem snabba tips för att sätta bra mål nu vid nyår eller vid andra tillfällen i din vardag som ledare..

1. Skriv ner målen
Det händer något nästan magiskt när man för ner mål på papper. Det hjälper dig också att formulera målet på ett tydlgare sätt.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.