Nummer 4

Filippa Amanto, coach.

Filippa Amanto har i flera års tid arbetat som uppskattad coach.

Hon har gått ett flertal internationella utbildningar i coaching och ger dig här sina bästa framgångstips för att använda coaching som en naturlig och effektiv del i ditt ledarskap.

Lär dig om de vanligaste misstagen när man coachar någon och hur du undviker dem. Få konkreta förslag och tips på frågor att ställa i ditt coachande.

Coaching

Exempel på företag som jobbat målmedvetet med att integrera coaching som en naturlig del i sitt ledarskap är Nokia och Bombardier samt CityMail där man har interna coacher i organisationen.

Här finner du tre olika exempel på hur coaching används i dessa organisationer och vilka fördelar det givit dem.

Coachande samtal mellan kvinnor.

Det har gjorts ett flertal mer eller mindre lyckade försök att definiera vad coaching är.

Till exempel kan vi säga att coaching är "en samtalsform där den coachade själv blir aktiv och använder sig av sina egna förmågor. Detta sker genom att att coachen ställer många kraftfulla och tankeväckande frågor som hjälper den coachade att hitta svaren" (Hudson och Leonard 1999).

Att härleda själva förhållningssättet i coaching till 1930-talet och säga att det uppstod då vore en överdrift. Förhållningssättet har använts på olika sätt långt tillbaka i historien, men från och med slutet av 1930-talet fram till slutet av 1960-talet har man genom att studera forskningsrapporter kunnat spåra användande av coaching i organisationer.

Fler artiklar...

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.