konflikter

 • Fem konflikhanteringsstilar en bra ledare bör känna till

  Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen.

  De passar under vissa omständigheter, men kan vara olämpliga eller ineffektiva under andra.

 • Hur du undviker ödeläggande missförstånd

  Missförstånd är i min mening upphov till en stor del av våra konflikter, för inte säga majoriten av dem. Det finns ett engelsk uttryck som jag älskar, det är lite svåröversatt så här kommer det på ursprungsspråket; "Assume makes an Ass out of

  ...
 • Ledarskap och konflikter

  Enligt en undersökning bland 1078 personer i ledande befattningar gjord av Synovate, har mer än var fjärde chef funderat pa att sluta på grund av konflikter på arbetsplatsen.

 • Spegling - ett verktyg för framgångsrik konflikthantering

  Att spegla en annan människa är ett sätt att lyssna och att kommunicera som är grundat på Imagoterapi.

  Det här sättet att förhålla sig till en annan människa lämpar sig lika väl i familjelivet som på arbetsplatsen.

  Många är de

  ...
 • Vad är en konflikt?

  Här har vi samtal diverse definitioner av konflikt som vi funnit i olika sammanhang. Ordet konflikt kommer för övrigt av latinets conflictussom betyder sammanstötning.

  "En konflikt är en interaktion mellan minst två parter där

  ...
 • Veckans ledarskapstips #11

  Praktiskt och teoretiskt ledarskap

  Orsaken till att UGL-kurserna är så omtyckta beror till stor del på det upplevelsebaserade lärandet. Prova dina vingar i en grupp, reflektera över det som skett och därtill får

  ...
 • Veckans ledarskapstips #111

  Hej kära ledare! 

  Jag har nyligen blivit vald till styrelseordförande i en förening och ser fram emot att applicera mina kunskaper om ledarskap och team i det arbetet. 

  Jag

  ...
 • Veckans ledarskapstips #112

  Hej kära ledare! 

  Mod är en av de viktigaste egenskaperna som ledare och denna veckas ledarskapstips spanar jag in sambandet mellan mod och tålamod.

  Så med en viss

  ...
 • Veckans ledarskapstips #13

  SOMMARTÄVLING! (Tävlingen är nu avslutad) 

  Vilken är din bästa idé eller historia för att skapa positiv förändring i världen?

  Vi vill ta del av din kreativitet för att skapa ringar på vattnet och sprida

  ...
 • Veckans ledarskapstips #132

  Hej kära ledare! 

  Skriver klart detta ledarskapstips på planet på väg till Polen där jag ska hålla

  ...
 • Veckans ledarskapstips #202

  Hej kära ledare! 

  Jag hoppas detta finner dig

  ...
 • Veckans ledarskapstips #21

  Konflikthantering

  Markus Amanto kan det här med ...

 • Veckans ledarskapstips #28

  Föreläsningar och ledarutbildning på distans

  Utvecklas i ditt ledarskap genom distansutbildningen

  ...
 • Veckans ledarskapstips #29

  Distansutbildning ledarskap

  Hoppa in när du vill och börja gräv där du står.

  Här finns inga kursdatum att följa, kurslokaler att resa till eller klockslag att hålla reda på.

  Du läser i boken,

  ...
 • Veckans ledarskapstips #82

  Hej kära ledare! 

  I veckan som gick hade jag förmånen att resa till Tyskland och hålla en utbildning om konflikter för en grupp människor från nio olika länder. 

  Jag tycker det är spännande

  ...

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.