Guide till ledarstilar

Guide till ledarstilar

När man talar om ledarstil finns det flera olika definitioner man kan göra. Det finns en rad olika tester och kartläggningar som talar om olika typer av ledarskap.

Det finns metervis och åter metervis med litteratur som beskriver flertalet ledarstilar och i flera fall även deras lämpliga tillfälle, område eller kompetens för tillämpning.

Vi använder ofta flera ledarstilar

Sällan är en ledare bunden till endast en ledarstil utan oftast har man så att säga flera strängar på sin lyra i sitt chefskap. Ofta har vi dock en stil som vi är mest bekväma i och som vi använder oss av oftast.

För att öka sin effektivitet i ledande positioner och relationer är det av vikt att känna till sin egen stil i ledarskapet. Det är även av vikt att veta när detta sätt att leda passar bra och mindre bra.

Vilken ledarstil använder du?

Ett perspektiv på detta ämne är i modern företagsekonomisk forskning där man har identifierat några stycken vanligt förekommande ledarstilar. När du läser är det lämpligt att ta en stund och tänka efter vilken som passar in bäst på dig.

Styrande ledarskap

Uppfattas ofta som en tydlig ledare som lägger vikt vid att definiera regler och roller. En ledare som kontrollerar och följer upp resultat. Använder sig främst av instruktion och struktur i sin strävan att göra sina medarbetare mer effektiva.

Transformativt ledarskap

Är ofta mycket bra på att förmedla både visioner och mål. Uppfattas som en visionär person med gott självförtroende. Ställer höga förväntningar på sig själv, andra och resultat samtidigt som han eller hon ger råd till andra och coachar dem.

Stöjdande ledarskap

Huvudfokus för denne ledare är att uppvisa respekt för sina kollegor och behandla dem med respekt. Verktygslådan består framförallt av uppmuntran, information och stödjande handlingar.

Karismatiskt ledarskap

Lägger vikt vid sin framtoning och har en fömåga att hålla inspirerande tal och framföranden. Är beredd att ta en risk för att uppnå sina mål. Denna ledarstil får gärna en klick trogna följeslagare runt sig.

Transaktionellt ledarskap

Ser till att berömma goda prestationer och ge belöning för goda arbetsresultat. Uppskattar och belönar hårt arbete samtidigt som han eller hon håller ett öga på standarder och regler. Griper oftast in först när något inte fungerar som det är tänkt.

Delegerande ledarskap

Personer med denna ledarstil frågar gärna andra om råd och ser till att delegera ut olika beslut och arbetsuppgifter. Lägger vikt vid att att all information ska tas fram och att alla möjliga alternativ övervägs noga.

Efter flertal studier kring ledarsstil visar att en demokratisk ledarsstil har många fördelar. Det tenderar också vara ett sätt att leda som förespråkas av morgondagens ledare, det vill säga unga ledare som har mycket av sitt ledarskap framför sig.

I mångt och mycket är en auktoritär ledarstil motsatsen till en demokratisk dito. Den auktoritära ledarstilen bygger på att ledaren bestämmer vad som ska ske, vilka beslut som fattas och dylikt. En person tar besluten och det ges inget utrymme för diskussioner.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.