Nummer 1

Barack Obama

År 2006 höll Barack Obama, då senator i Illinois, ett tal för studenterna vid Northerwestern University i samband med deras examen. I sitt tal delade han med sig av tre lärdomar om ledarskap som han hämtade från sitt eget liv. De var:

1. Världen snurrar inte enbart runt dig.
Du måste lära dig att se saker genom andra människors ögon.

I tider när det är lätt att bli påverkad av skriverier i tidningar om ekonomins tillstånd, företags varsel och ovisshet så blir ledarens roll extra viktig.

Därför delar Markus Amanto denna gång med sig av tips som du kan använda i ditt ledarskap för att skapa bästa möjliga resultat och välmående i utmanande tider.

Det sägs att Ingvar Kamprad formulerade nio teser vid juletid 1976 som han kallade "en möbelhandlares testamente" och som än cirkulerar bland ledare på olika nivåer inom IKEA som är känt för sin framgång och goda företagskultur.

Flera av dem har starka knytningar till ledarskap och du finner dem därför här som inspiration:

Tid visualiserad av urtavla i moln.

Det är bland de rättvisaste tillgångar som finns fördelade här i världen. Alla har vi 24 timmar per dygn, oavsett ålder, ekonomisk status eller härkomst. Hur vi använder dessa 24 timmar avgör i hög grad kvaliteten på vårt liv och ledarskap.

Alltså fyra tips för att effektivare använda din tid:

1. Skriv ner 6 saker du vill få gjort i morgon
Innan du går och lägger dig (alltså dagen innan!), skriv ner de 6 viktigaste sakerna du vill få gjort kommande dag i prioritetsordning. När du vaknar nästa dag gör du de sakerna i ordning, utan undantag. Saker du eventuellt inte hinner med flyttas till nästa dag.

En av de viktigaste gåvorna vi kan ge en annan människa är att lyssna på dem med stor närvaro och utan att döma. Effektiva ledare är också ledare som är bra på att lyssna på sina kollegor på ett effektivt och bra sätt.

1. Stäng av din telefon och sätt upp en lapp...
I dagens samhälle av stora informationsflöden och hög tillgänglighet är uppmärksamhet ofta lyx. Bjud på denna lyx genom att om möjligt ge din tid till den andra personen.

Välkommen till en ny utgåva av Ditt Ledarskap!

Att våren står för dörren borde vid det här laget vara tydligt i de flesta delar av landet. I media blandas rapporter om lågkonjunktur och uppsägningar med vårtecken och framtidstro.

Citat

"Om dina handlingar inspirerar andra att drömma mer, lära sig mer, göra mer och bli mer, då är du en ledare."

(John Quincy Adams)

Nu finns möjligen att tipsa andra om sidor på UGLkurser.se eller att sända en sida som påminnelse till dig själv. Du kan även använda olika så kallade bokmärkesfunktioner för att komma ihåg sidor eller dela med dig av dem till andra.

Du hittar de nya funktionerna på: http://www.uglkurser.se

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.