En av de 4 H i Chock. Häll i. Erbjud något varmt att dricka.

När en kris väl inträffar blir det mycket känslor i omlopp, människor har inte förmågan att kunna agera med långsiktighet, utan tenderar att springa än hit än dit utan något egentligt mål.

Som ledare förväntas du ha en förståelse för hur människor reagerar i olika situationer, men ibland kan du också behöva vidareutbildning och guidning för att kunna hantera extraordinära situationer.

I en kris går individen igenom fyra olika faser enligt Johan Cullbergs bok Kris och utveckling från 1976, som många krissamordnare använder sig av i förståelsen av den drabbade.

Krisens fyra faser

Chock. En människa kan befinna sig i chock under ett fåtal minuter, eller i flera dygn. Vanligt är att man är handlingsförlamad och har svårt att minnas. Tänk på att vi ofta lägger fokus på de personer som skriker högst, när det i själva verket är de som drar sig undan som är de som är i störst behov av akut hjälp.

Att täcka in de grundläggande mänskliga behoven är viktigast i detta akuta skede. Du har behov av att bli sedd, bli vänligt bemött, få vila och kanske erbjudas något varmt att dricka. Skicka aldrig hem någon ensam som befinner sig i chockfas. 

Reaktion. En reaktion på det inträffade kan vara exempelvis längtan, protest, smärta eller depressivitet. Personen kan också förneka det som inträffat och kanske bara berättar om sömnproblemen vilket ju är en följd av upplevelsen. 

Bearbetning. Personen tar till sig det som skett, inser innebörden och bearbetar den. Sorgen återkommer i oregelbundna perioder. Man kan behöva någon att prata med och älta samma saker, om och om igen. 

Nyorientering. I den sista krisfasen har personen återfått förmågan över livets glädjeämnen igen. Det som inträffade och utlöste en kris, återkommer då och då som ett smärtsamt minne, ofta genom hela livet. 

Fyra H att komma ihåg 

1. Håll om. Ge fysisk närhet, lägg armen om. (Chockfas).

2. Häll i . Erbjud något varmt att dricka exempelvis kaffe eller te. (Chockfas).

3. Håll ut. Var ett stöd, även i påfrestande situationer. (Alla faser).

4. Håll tyst. Prata inte själv, utan lyssna om personen vill berätta. (Alla faser).

Utbildning och personlig utveckling

Du som ledare kan behöva få utbildning i psykologisk krishantering.

Genom att ha kännedom om hur människor reagerar i kris, kan du också bemöta dem bättre.

Genom att du som ledare förmår vara i balans i en påfrestande situation, kan du också få medarbetarna i balans.

Källor:

Terapeuten och organisationskonsulten Erik Trygg berättar om kriser och krisbearbetning

Organisationen för POSOM har mycket nyttig läsning om krisens fyra faser samt information och mallar.

Johan Cullbergs bok har kommit ut i nyutgåva 2006. "Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner" finns att köpa hos exempelvis Adlibris. 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.