Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige

UGL - Utveckling Grupp och Ledare

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

Vill du utveckla ditt ledarskap, förstå grupprocesser och få en bättre självuppfattning är UGL den givna kursen för dig. Här lär du dig inte bara teorin, utan du får omsätta den i praktiken och kunskapen fördjupas då du upplevt den. 

Vi har hjälpt hundratals nöjda kursdeltagare att hitta och boka sin UGL-kurs genom åren. 

UGL-kurserna hittar du på vår systersajt UGLkurser.se .

Vad du får när du väljer en UGL-kurs genom oss

1. Det kostar inget extra 

Trots att vi lagt ner mycket arbete på att kvalitetssäkra utbildningen åt dig och trots att vi alltid arbetar för att ha ett uppdaterat utbud av utbildningar på sajten, så kostar det dig som kursdeltagare inte en krona mer att välja en uglkurs via oss.

 • Du får samma pris hos oss som hos den enskilda kursarrangören
 • Vi jobbar helt och hållet provisionsbaserat gentemot de utbildningsarrangörer och kursledare vi samarbetar med 
 • Vi fungerar lite grann som en resebyrå - fast för resor i personlig utveckling

2. Du har ett stort och rikstäckande utbud att välja ifrån 

 • Vi har ett hundratal kurser upplagda på hemsidan från ett 20-tal kursarrangörer.
 • Utbudet är rikstäckande- från Abisko i norr till Skanör i söder

3. Kvalitén har vi redan dubbelkollat åt dig 

En fråga vi ofta får är: Hur ska jag veta att kursledaren är bra? Det är med stolthet vi kan säga att vi kan rekommendera varenda en av kurserna på hemsidan och här är anledningen:

 • Handledarna är certifierade enligt Försvarshögskolans riktlinjer och detta är en kvalitetssämpel på att du får en utbildning som motsvarar kriterierna
 • Vi kvalitetssäkrar utbildningsarrangörerna innan de får vara med på vår hemsida
 • Kvalitetssäkringen består av intervjuer, inventering av verksamheten, referenser
 • Den fortlöpande kvalitetssäkringen består av kundutvärderingar
 • Skulle en kursledare få återkommande negativ kritik, så tar vi efter en dialog självklart bort kursen ur vårt utbud. 
 • Du ska känna dig trygg med att du får en bra kursupplevelse när du väljer en UGL-kurs på vår hemsida

UGL-kurserna hittar du på vår hemsida UGLkurser.se.  

Det är bara för dig att välja UGL-kurs, utifrån datum och ort eller kanske utifrån vilken handledare du skulle föredra.


Historik

I början av 1980-talet skapades UGL som en ledarskapsutbildning som ingick i utbildningen för blivande officerare i Sverige. Redan då fokuserade utbildningen på de mjuka delarna av ledarskap och grupputveckling.

Så småningom utvecklades utbildningen och blev tillgänglig även för privatpersoner för att utveckla ledare och medarbetare.  

Snabbfakta om UGL-kurser

Hur påverkar jag andra i en grupp? Hur påverkas jag i relationen med andra?

Under UGL får du möjlighet att i gruppen utforska just det och få en större förståelse för processer i grupper.

Gruppen består av 8-12 deltagare och kursen varvar teori med upplevelser. Ni får uppgifter som ni ska lösa tillsammans eller enskilt och efteråt knyts kunskaper utifrån reflektion och teori. 

Kursen har två handledare som är certifierade av Försvarshögskolan, som följer er process och hjälper er dra lärdom utifrån de praktiska momenten samt tillför kunskap i teoretiska moment. 

Kursen genomförs under 5 dagar i internatform, dvs du bor på kursgården tillsammans med de andra kursdeltagarna. Dels är det av praktiska skäl, då det ingår en hel del kvällspass, dels är det viktigt för grupprocessen att alla är närvarande i kursen här och nu under en vecka, utan distraktioner såsom dagishämtningar eller lunchmöten.

Denna ledarskapsutbildning stärker din förmåga som ledare genom ökad självinsikt. Detta leder till ökat självförtroende vilket är en viktig pusselbit i din kurs.

UGL bygger på upplevelser

UGLKursen är upplevelsebaserad och vad du får ut genom kursen är nära kopplat till ditt eget engagemang och deltagande under kursveckan.

Eftersom utbildningen är krävande är det en bra idé att meddela vänner och kollegor att du är i väg denna vecka så att du får möjlighet att fokusera på dig själv och din utveckling som ledare samt människa. Det ingår kvällspass de fyra första dagarna av kursen så räkna inte med att du kommer att ha någon fritid att tala om under tiden på kursgården. Vill du veta mer kan du även läsa vanliga frågor om din UGL-kurs , numera även med sidan två - Fler vanliga frågor om UGL. 

Flera deltagare på denna kurs beskriver det som en av de viktigaste och mest utvecklande upplevelse de varit med om i sitt liv.

Du kan läsa en sådan berättelse i Min UGL-kurs

En ny uppfräschad version av utbildningen är tas fram regelbundet för att hålla sig ajour med förändringar i arbetslivet samt forskningen och den senaste större uppdateringen av kursens upplägg och kursmaterial skedde år 2008, vilket också är anledningen till att kurskonceptet kallas UGL 2008.

Boka din UGL-kurs på UGLkurser.se

På vår sajt särskilt för UGL, www.UGLkurser.se, hittar du ett rikstäckande utbud av kvalitetssäkrade UGL-kurser.

En fantastisk upplevelse. Alla bör någon gång genomföra en UGL kurs. Fick en oerhörd insikt om mig själv som person och hur jag påverkar andra.

Victoria

Kursen gav mig en ökad självmedvetenhet om hur jag kan påverka andra i grupp och verktyg att använda i min ledarroll.

Sara

Väldigt givande kurs både för mig själv som person, men också för företaget.

Johan

Till UGLkurser.se