Guide till motivation

Guide till motivation

Det finns inga lata människor, bara omotiverade människor. Här följer 10 tips för att skapa motivation. Klicka på 'Se mer...' för att se mer om varje tips. 

Den stora bilden

Saker och ting får mening i ett större sammanhang. Att förmedla din och organisationens större vision för vad ni vill skapa i världen och få medarbetarna att förstå den bilden och ta den till sig är A och O inom motivation.

Reflektion över vad som saknas

Kompetensen att utföra en arbetsuppgift består av tre delar; vilja, kunnande och mod.

Klargör vad som bromsar dina medarbetare och agera därefter. Vill de inte? Har de inte tillräcklig kunskap? Eller vågar de inte?

Lära känna drivkrafter

Ta dig tid att lära känna och förstå dina medarbetares drivkrafter. Vissa drivs av att få driva mot mål, andra av att skapa struktur och ordning, andra av att skapa välmående för andra, andra av att tillåtas vara flexibla i sitt arbete.

Att sätta mål skapar gap

Gapet mellan vad som är idag och vad som kan vara i morgon får oss att gå framåt. Sätt mål som skapar stimulerande gap, undvik för lätta mål som leder till för små, icke-motiverande gap och för utmanande mål som känns överväldigande för medarbetaren.

Att växa som människa

Det finns inget noll-läge. Antingen utvecklas vi eller så dör vi, så sakteliga. Ge dina medarbetare möjlighet att växa. På företaget Google får varje medarbetare ägna sig åt projekt de själva kommit på, under 20 % av sin arbetstid.

Människor vill kunna påverka

I undersökning efter undersökning visas att den viktigaste faktorn till om man trivs på arbetsplatsen inte är en hög lön, utan möjligheten att påverka sin arbetssituation. Ge dina medarbetare möjlighet att påverka i stort eller smått.

Andra gör inte som du säger

Det är med oss vuxna som med barn. Vi gör oftast inte som någon säger, utan som de gör. Motivera dig själv (tips; se tidigare punkt 1-8), fyll dig själv med energi och motivation så kommer ditt budskap att landa i bättre jord hos dina kollegor.

Utbildning och utveckling för nya möjligheter

En bra utbildning kan ge dig nya perspektiv och intryck. Välj kurs med omsorg, fråga dig varför du verkligen vill gå en kurs och hitta det som matchar dina behov. Ta in referenser från tidigare deltagare och skapa utrymme att fokusera på kursen.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.