Guide till gruppdynamik

Guide till gruppdynamik

När vi talar om gruppdynamik avser vi den energi som uppstår i mötet mellan olika människor. Vi talar om det samspel som förekommer i relationerna dessa människor emellan.

Det är ett område som kan bli nästan hur brett som helst och innefatta aspekta såsom situationsanpassat ledarskap, konflikthantering och personlig utveckling. Att ha en grundläggande förståelse för gruppdynamik är i mångt och mycket en förutsättning för att fungera väl som ledare och medlem i en grupp.

I den här guiden hitta du olika artiklar om gruppdynamik som ger dig en god start.

Som tidigare diskuterats så kan gruppdynamik betyda många olika saker. Helt klart är i alla fall att det handlar om den dynamik som uppstår då två eller flera människor kommer tillsammans i ett team, arbetslag eller annan form av gruppering.

Det efterfrågas ofta om lämpliga övningar i samband med gruppdynamik. Det kan vara allt från någon som vill kunna få hjälp att komma igång på ett bra sätt till någon som vill få en befintlig grupp att fungera bättre tillsammans.

En viktig aspekt av gruppdynamik är gruppens utveckling och mognad. Ett team av människor tenderar att i relationerna sinsemellan uppvisa olika igenkännbara beteenden i olika faser.

Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.