Nummer 1

Webbläsare

Sökningar på Internet och frågor vi får visar att det finns en genuint intresse för olika former av statistik kopplat till ledarskap. Att hitta lättöverskådliga siffror och fakta kan vara rätt tidsödande och vi har därför gjort en del av jobbet åt dig i detta nummer av nyhetsbrevet.

Alltså ett specialnummer helt dedikerat till statistik. Nedan finner du därför ett urval av statistik med länkar till källan för dig som vill fördjupa dig. Håll till godo!

I nummer två av nyhetsbrevet 2007 tipsade vi om Stu Mittlemans bok Slow Burn och hur den kan hjälpa dig att öka din fysiska form och livsenergi.

En studie gjord av Ledarna visar att en genomsnittlig svensk i någon form av chefsbefattning tjänar 31 000 kronor. Studien utkom 2007 och utgår från 2006 års lönenivåer. Bäst betalda informationsdirektörer och IT-direktörer medan städledare och restaurangföreståndare hör till de lägst betalda i studien.

Återigen har Ledarna varit i farten och har med hjälp av Temo kartlagt drivkraften hos 1031 svenska chefer och ledare. Dessa grupperades sedan i kategorier för lättare överblick och i topp kom att se människor växa tätt följt av att kunna utveckla verksamheten. Delad tvaa var också de som uppgav att de huvudsakligen drevs av förväntningar från familj, kollegor och ledning.

I en studie presenterad av SKTF svarar 75% att chefen är mycket viktig för arbetsmiljön på en arbetsplats. Av de som inte upplever att de får bekräftelse av sin chef säger 87% att de gärna skulle byta jobb. Bland dem som upplever att de får bekräftelse från sin chef är samma siffra 15%.

Enligt en undersökning bland 1078 personer i ledande befattningar gjord av Synovate, har mer än var fjärde chef funderat pa att sluta på grund av konflikter på arbetsplatsen.

"Statistik är som bikinis. Vad dom avslöjar är suggestivt, vad dom döljer är vitalt.
(Aaron Levenstein)

Välkommen till en ny utgåva av Nyhetsbrevet! Intresset för statistik kopplat till ledarskap är rekordstort. Där av har vi dedikerat detta nummer helt till detta ämne. Läs mer nedan!

Vi har nu börjat lägga till kurstillfällen för år 2009 i listningen av UGL-kurser på http://www.uglkurser.se. Nytillskott på kursplatser är bland annat vintersportparadiset Dundret i Gällivare.

Fler kurser kommer att komma till efter hand som de planeras in. Så för dig som ligger långt fram i kursplaneringen, välkommen!

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.