Ledare coachar i kris

Kriser kan inträffa i alla organisationer.

Det kan gälla både stort och smått. Minskade orderflöden pga världsekonomin, arbetsplatsolyckor, personliga kristillstånd, anklagelser för redovisningsfusk eller organisationsförändringar som går över styr. 

Kommunikation och ett tydligt ledarskap är viktigt i en kris. 

Förberedd?

Det allra viktigaste är att ha tänkt efter före.

Är din organisation förberedd?

Som arbetsgivare har du ett ansvar att bygga en krisorganisation och ha en krisplan som medarbetarna väl känner till.

Är planen genomarbetad och förankrad inom hela organisationen ökar möjligheten att kunna hantera krisen på ett konstruktivt sätt.

En kris behöver inte bara ses som något negativt, har den hanterats väl kan den utmynna i att personalen blir stärkt, med en ökad sammanhållning bland medarbetarna och faktiskt ge goodwill för organisationen i omvärldens ögon.

Skapa förtroende

I en krissituation söker medarbetarna sig till människor de känner förtroende för. En ledare är därför på många sätt nyckelpersonen i en kris.

Det viktiga är att du är fysiskt närvarande och tillgänglig för dialog och kommunikation, det skapar trovärdighet och övertygelse. Var ute i organisationen, mitt i det som händer och var inte rädd för att hugga i där det behövs!

Samla medarbetarna och samtala i grupp om det inträffade i lugn och ro. Se till att alla får möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor.

Kommunicera det du inte vet

Krisen behöver inte ens ha inträffat ännu, bara folks oro om att krisen kanske drabbar den egna organisationen kan påverka stämningen, sänka motivationen och sätta igång rykten. I det läget är det viktigaste att kommunicera från ledningen till medarbetarna.

"Men vi vet ju inget än, vi har inget att kommunicera" är något som kan höras från ledare ibland. Men att kommunicera det du de facto vet och att återkomma när du vet vet mer, kan skänka trygghet i en otrygg situation och få oron att släppa så att fokus kan riktas mot den dagliga verksamheten igen.

Återupprepa det du vet, berätta hur planeringen ser ut för nästa steg.

Se till att interninformationen och den externa informationen är synkroniserade. I en krissituation ska medarbetarna få informationen först och informationen ska de få på sin arbetsplats, d v s nyheter om organisationen får inte komma till dem via tidningar eller webb.

Värna om de utan skyddsnät

Känner du dina anställda? Hur är deras respektive förmåga att hantera situationen? Har medarbetarna vänner och familj runt sig för att kunna hantera svårigheter?

Behöver någon enskild person få mer uppmärksamhet, finns där någon som inte har ett socialt nätverk omkring sig som stöttar och råder?

Låt ingen få gå hem från en krissituation utan att ha stämt av med sin närmaste ledare först.

Läs vidare

Fler tips om hur du chefar i krisläge.

Källor

Chefens ansvar vid kris, intervju med organisationskonsult/terapeut. 

Som chef har du en viktig roll vid en kris, skriver tidningen Chef.

För dig som ska göra en krishanteringsplan finns mycket information att hämta på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt olika sorters handlingsplaner att ladda ner hos hos Prevent, Arbetsmiljö i samverkan.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.