kommunikation

 • 4 tips om krishantering

  Kriser kan inträffa i alla organisationer.

  Det kan gälla både stort och smått. Minskade orderflöden pga världsekonomin, arbetsplatsolyckor, personliga kristillstånd, anklagelser för redovisningsfusk eller organisationsförändringar som

  ...
 • Ett mer glädjefullt ledarskap- redan idag!

  Om du upplever att du vill ha ett mer glädjefullt ledarskap, delar redaktionen här med sig av några frågor att reflektera över.

  Frågorna kan hjälpa dig att skapa förståelse kring hur du ser på din roll som ledare och på relationen med

  ...
 • Hur du ger och tar effektiv feedback

  Feedback är en gåva.

  En gåva jag ger för att utveckla den andra personen och relationen oss emellan, som samtidigt bekräftar den andra personen som människa.

  Hjalmar Söderberg skrev i Doktor Glas år 1905 följande ord: "Man vill

  ...
 • Hur du lyckas med dina internationella kontakter!

  Alla människor utgår från sin egen kultur och finner den mest normal.

  Har du kontakter utomlands kan det ibland vara klokt att reflektera över hur lika och olika ledarskap kan se ut i olika länder.

  Med en ökad förståelse för vad

  ...
 • Hur du som ledare hjälper en medarbetare i kris

  När en kris väl inträffar blir det mycket känslor i omlopp, människor har inte förmågan att kunna agera med långsiktighet, utan tenderar att springa än hit än dit utan något egentligt mål.

  Som ledare förväntas du ha en förståelse för hur

  ...
 • Hur du undviker ödeläggande missförstånd

  Missförstånd är i min mening upphov till en stor del av våra konflikter, för inte säga majoriten av dem. Det finns ett engelsk uttryck som jag älskar, det är lite svåröversatt så här kommer det på ursprungsspråket; "Assume makes an Ass out of

  ...
 • Intervju: Paula Hammerskog om effektiv krishantering

  Webbtidningens redaktion har denna månad haft förmånen att få ta del av författaren Paula Hammerskogs kloka tankar kring krishantering.

  Hon har gett ut boken "100 sidor om effektiv krishantering i företag" som gavs ut 2005. Paula driver

  ...
 • Intervju: Prästen Hanne Stichel om hur du som ledare kan handla efter dina värderingar

  Altaleda träffar Hanne Stichel, präst inom Svenska kyrkan, för att diskutera värderingar, något som man i hennes yrke ofta får tillfälle att prata om med sina medmänniskor.

  Hanne menar att du som ledare, medarbetare eller människa

  ...
 • Intervju: Thomas Skoglund om krishantering, ledarskap och kommunikation

  Författaren Thomas Skoglund har skrivit boken "Krishantering. Om ledarskap och kommunikation." 
  Vi på redaktionen var nyfikna på att höra mer om hans erfarenheter av både stora och små kriser. 

 • Kommunikation på rätt nivå

  Kommunikation på Arbetsförmedlingens visNågon har sagt att kommunikation minsann är en "ädel

  ...
 • Kulturella olikheter på You Tube

  Hur blir vi formade av vår kultur? Vad ska vi tänka på i våra internationella kontakter?

  Altaleda listar här 4 engelska youtube-klipp som illustrerar svårigheterna med att förstå varandra när man är från olika länder och olika kulturer,

  ...
 • Nyfiken på kommunikologi

  Efter två intensiva dagar på kursen Introduktion till Kommunikologi, så har jag fått en inblick i

  ...
 • Steg för steg i krisplaneringen

  Tänk efter före. Det osannolika kan inträffa. Det är svårt att förutsäga när krisen kommer och därför svårt att förbereda sig.

  Här guidar vi dig steg för steg, så att du som ledare kan börja se över krisplaneringen för din organisation

  ...
 • Tala är silver, lyssna är guld

  Det har uttryckts på många sätt, "vi har fått två öron och en mun" och så vidare. Att vara en god lyssnare kännetecknar en skicklig kommunikatör.

  Här får du fyra konkreta tips för att bli en bättre lyssnare och därmed även en bättre

  ...
 • Uppväxt i rasuppror, kallad barnamördare- utbildar nu ledare i 60 länder i konflikthantering

  Nonviolent Communication - ett språk för livet.
  Av Ph D Marshall och B. Rosenberg
  Som ledare kan du hämta mycket inspiration i boken för att skapa en djupare förståelse i dina relationer och för att förebygga eller lösa konflikter

  ...
 • Utan relation - ingen kommunikation

  Ett talesätt säger att utan relation ingen kommunikation. Flera studier har visat på småpratets betydelse för ett gott ledarskap.

 • Värsta språket utan ansvar

  För några år sedan gick det på TV en serie som hette "Värsta Språket". Som ledare är det värsta språket ett språk utan ansvar.

  Att kommunicera via ett språk med ansvar stärker dig som ledare och ökar dina möjligheter till ett

  ...
 • VD påstår att positivt ledarskap ger effekt

  Webbtidningsredaktionen hade ett intressant samtal om positivt ledarskap med Ibbe Gnem, vd för Distriktstandvården, entreprenör, affärsängel och engagerad i ett flertal nätverk och styrelser.

  - Positivt ledarskap handlar inte om att

  ...
 • Veckans ledarskapstips #111

  Hej kära ledare! 

  Jag har nyligen blivit vald till styrelseordförande i en förening och ser fram emot att applicera mina kunskaper om ledarskap och team i det arbetet. 

  Jag

  ...
 • Veckans ledarskapstips #112

  Hej kära ledare! 

  Mod är en av de viktigaste egenskaperna som ledare och denna veckas ledarskapstips spanar jag in sambandet mellan mod och tålamod.

  Så med en viss

  ...

Sida 1 av 2

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.