Nummer 2

Samtal med chefen

Ett av citaten ovan är hämtat från en websajt som Anthony Robbins har lanserat i dagarna. Robbins har hjälpt många människor att förändra sina liv till bättre och på sajten har han framförallt samlat historier om hur människor har använt kriser som möjligheter.

När du studerar historierna finner du att de både upplevt det jobbiga och samtidigt har hittat fröet till nya möjligheter mitt i det jobbiga.

Än en gång var Markus Amanto inbjudan att tala om ledarskap för en grupp ungdomar på temat personligt ledarskap.

Denna gång hade vi inte möjlighet att spela in själva seminariet, men däremot spelade Markus i efterhand in en sammanfattning av de viktigaste punkterna han talat om.

Gerald Coffee blev tillgångatagen under kriget i Vietnam och tillbringade 7 år och 9 dagar som fånge i en minimal cell isolerad från omvärlden under extrema förhållandena. Han valde att överleva situationen och bestämde sig för att komma ur den starkare än han gick in i den.

En fras som fungerat både i reklam för ett visst varumärke och som namn på TV-program. När det gäller mat handlar det helt enkelt om att det vi stoppar i oss påverkar vår hälsa och vad vi blir som människor.

Det gäller minst lika mycket mentalt och känslomässigt i tider när tidningar och andra media på flera håll fylls med rubriker om börsens undergång och ekonomichocker samt känslofyllda bilder på förfärade människor som har lite eller inget med artikeln att göra.

För att kunna använda krishantering på ett bra sätt är det vitalt att ha en definition på vad en kris är. Precis som ordet konflikt kan betyda många olika saker för människor kan krise också göra det.

En kris kan definieras som en omvälvande upplevelse och kan då innefatta även "positiva" saker som att ett barn föds till familjen eller att någon får ett helt nytt jobb.

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.