ledarskap

 • 4 tips om krishantering

  Kriser kan inträffa i alla organisationer.

  Det kan gälla både stort och smått. Minskade orderflöden pga världsekonomin, arbetsplatsolyckor, personliga kristillstånd, anklagelser för redovisningsfusk eller organisationsförändringar som

  ...
 • 5 tips för hur du lyckas med jämställdhetsarbetet

  Vår expert på jämställdhet, Magdalena Helander, ger dig sina bästa tips på hur man kan lyckas med jämställdhetsarbetet.

  Hon menar att det till stor del hänger på ledningens vilja och agerande. 

 • Årets julgåva: WebTV om hur du anpassar ditt ledarskap

  Vi hör av många människor som vill utveckla sin förmåga att anpassa sitt ledarskap efter situationen och/eller gruppen. Vi beslöt därför att spela in denna WebTV där Markus Amanto berättar om hur du kan anpassa ditt ledarskap till gruppens

  ...
 • Att växa genom kriser

  I en kris har du och organisationen en möjlighet att välja förhållningssätt till det inträffade.

  Antingen känner ni er som ett offer för omständigheterna och tycker att krisen är meningslös, eller så accepterar ni krisen genom att se den

  ...
 • Barack Obamas 3 lärdomar om ledarskap

  År 2006 höll Barack Obama, då senator i Illinois, ett tal för studenterna vid Northerwestern University i samband med deras examen. I sitt tal delade han med sig av tre lärdomar om ledarskap som han hämtade från sitt eget liv. De

  ...
 • Böcker och video om mental träning

  Att coacha sig själv i ledarskapet, kan du göra genom att träna mentalt.

  Här finner du böcker och filmklipp om mental träning för ledare som vill studera vidare i ämnet på egen hand.

 • Citaten

  "Jämställdhet är mer än ett mål i sig. Det är en förutsättning för att möta utmaningen att minska fattigdomen, främja hållbar utveckling och bygga goda styrelseformer. (Kofi Annan)

 • Citaten

  "Framgång innebär frid i sinnet, ett direkt resultat av att vara tillfreds med sig själv och vetskapen att du gjorde ditt bästa." (John Wooden)

  "Det är 100 procent troligt att du inte träffar med de skott du inte skjuter." (Wayne

  ...
 • Citaten

  "Tala inte om för människor hur de ska göra saker, tala om vad som ska bli gjort och låt dem överraska dig med sitt resultat" (George S. Patton)

 • Coachande ledarskap - varför då?

  Det coachande ledarskapet är sättet att skapa ett framgångsrikt team på. Det coachande ledarskapet är utvecklande och tydligt i sin karaktär.

  Det coachande ledarskapet är här för att stanna!

 • Coachingsamtal i praktiken

  Jag kom i kontakt med coachingbegreppet 2003 i samband med deltagande i ett ledarskapsprogram inom Polisen.

  Konsulten ville vi skulle prova på att coacha varandra. "Lyssna ordentligt på problemet och ställ sedan några öppna frågor som

  ...
 • Distansutbildning i ledarskap

  Snart kommer Altaleda att kunna erbjuda en distansutbildning i ledarskap online som ger dig möjlighet att studera när och var du vill.

 • Drivkrafter hos ledare

  Återigen har Ledarna varit i farten och har med hjälp av Temo kartlagt drivkraften hos 1031 svenska chefer och ledare. Dessa grupperades sedan i kategorier för lättare överblick och i topp kom att se människor växa tätt följt av att kunna

  ...
 • Du blir vad du äter

  En fras som fungerat både i reklam för ett visst varumärke och som namn på TV-program. När det gäller mat handlar det helt enkelt om att det vi stoppar i oss påverkar vår hälsa och vad vi blir som människor.

  Det gäller minst lika mycket

  ...
 • Dubbelt så produktiv, hälften så stressad

  Känner du att tiden inte räcker till? Att du har fler saker som du vill göra och få gjort än du har energi till? Att du gör framsteg på ett område i livet, men halkar efter på andra?

  Jag brukade alltid känna att jag inte fick saker

  ...
 • Ett mer glädjefullt ledarskap- redan idag!

  Om du upplever att du vill ha ett mer glädjefullt ledarskap, delar redaktionen här med sig av några frågor att reflektera över.

  Frågorna kan hjälpa dig att skapa förståelse kring hur du ser på din roll som ledare och på relationen med

  ...
 • Ett sätt att jobba med värdebaserat ledarskap

  Hur lyckas du som ledare att få alla medarbetare att styra åt samma håll, utan att behöva detaljstyra deras arbete eller kontrollera prioriteringar eller kvaliteten på leveranserna?

  Ett sätt att lösgöra individers inneboende potential är

  ...
 • Filmtips för ledare: The Shift

  Såg häromkvällen en intressant film. Den heter "The Shift" och handlar om skiftet från ett liv först och främst baserat på ambition till ett liv först och främst baserat på

  ...
 • Företag som använder coaching i sitt ledarskap

  Exempel på företag som jobbat målmedvetet med att integrera coaching som en naturlig del i sitt ledarskap är Nokia och Bombardier samt CityMail där man har interna coacher i organisationen.

  Här finner du tre olika exempel på hur coaching

  ...
 • Förstå dina medarbetares drivkrafter nu!

  Vad värderar jag högt här i livet? Hur tar sig detta i dagligt uttryck? Vad är mina styrkor? Vilka sidor behöver jag arbeta med lite mer? Hur agerar jag i en konfliktsituation?

  Dessa frågor kan en

  ...

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.