Nummer 3

Jairek Robbins

Under min fortsatta turné med att möta några av de främsta lärarna och mentorerna i världen, hade jag nyligen förmånen att få lyssna till Jairek Robbins när han besökte Stockholm.

Han delade med sig av några färdigheter för livet och perspektiv som verkligen klargjorde några saker för mig och när jag reflekterade över dem såg jag att de hade lika mycket bäring på ledarskap som på övriga delar av livet.

Dalai Lama.

Enligt Larry Spears, som arbetade i 17 års tid som chef för Greenleaf Center for Servant Leadership, finns det tio stycken kännetecken, eller karaktäristika, hos en tjänande ledare som Robert Greenleaf skriver om:

Vad har dessa tre, historiska personer, gemensamt och vad kan de lära oss om ledarskap? Svaret är att de alla på olika sätt har bidragit till begreppet tjänande ledarskap.

Konceptet tjänande ledarskap är uråldrigt. Chanakya skrev 400 år före Kristi födelse i sin bok Arthashastra:

"kungen (ledare) skall anses som gott, inte det som tillfredsställer honom själv men det som tillfredsställer hans folk (följare)"

Här följer en sammanställning i punktform som ger dig snabb överblick över vad av tjänande ledarskap är:

  • En filosofi och ett sätt att leda som myntades och definierades av Robert Greenleaf, och som fått stöd av många framstående författare inom ledarskap och management såsom Stephen Covey, Ken Blanchard med flera.
  • Ett tjänande ledarskap uppnår resultat för sina organisationer genom att prioritera behoven hos sina kollegor och de som de ska tjäna/leda.

Tjänande ledarskap

Det finns en hel del skrivet om tjänande ledarskap, framförallt på engelska. Här finner du länkar till vidare läsning och fördjupning på detta område.

Fler artiklar...

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.