Nummer 6

SDI Strength Deployment Inventory

Vad värderar jag högt här i livet? Hur tar sig detta i dagligt uttryck? Vad är mina styrkor? Vilka sidor behöver jag arbeta med lite mer? Hur agerar jag i en konfliktsituation?

Dessa frågor kan en kartläggning och analys enligt SDI, Strenght Deployment Inventory ®, hjälpa dig att besvara. 

Markus Amanto

När vi talar om våra värderingar så talar vi ju onekligen om det som är allra viktigast för oss.

Vi talar också om organisationer som gör tappra försök att använda sig av värderingar på ett bra sätt och jag minns särskilt en sådan historia som får mig att småle.

Citat

"Försök inte bli en man med framgång, försök hellre att bli en man med värderingar."
(Albert Einstein)

"En människa som värderar sina privilegier före sina principer, förlorar snart båda. " (Dwight E. Eisenhower). 

Nyheter

Altaleda har många goda nyheter i detta nummer. Vi gillar att vi fått många nya gillare!
Vi har blivit trångbodda och flyttar till nya lokaler. 
Ledarskapsskolan avsnitt 1-7 är komplett.  

Dela den här sidan


Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.