SDI Strength Deployment Inventory

Vad värderar jag högt här i livet? Hur tar sig detta i dagligt uttryck? Vad är mina styrkor? Vilka sidor behöver jag arbeta med lite mer? Hur agerar jag i en konfliktsituation?

Dessa frågor kan en kartläggning och analys enligt SDI, Strenght Deployment Inventory ®, hjälpa dig att besvara. 

En amerikansk forskare, Elias Porter, formulerade på sjuttiotalet en teori för medvetenhet i relationer (Relationship Awareness Theory- RAT) som utgår från att människor styrs av vissa inre behov som vi strävar efter att tillfredsställa. Behoven kan oftast bara tillfredsställas i relation med andra människor, vilket ibland kan resultera i en konflikt då vi alla agerar utifrån våra egna behov.

Att bli medveten om hur man agerar i relationen med andra människor och försöka tyda vilka behov som vi strävar efter att tillfredsställa och på vilket sätt, kan leda till ett bättre samarbete på arbetsplatsen och en mer effektiv konflikthantering.

Vad motiveras du av? 

Med utgångspunkt i teorin utvecklades sedan ett verktyg som bygger på att skapa förståelse i mänskliga relationer. Detta blev SDI®, Strenght Deployment Inventory® - en kartläggning som identifierar dina motiverande värdesystem. Modellen utgår från sju olika motiverande värdesystem som vi drivs av

SDI hjälper dig att se vilka individuella värden du agerar utifrån och vilket "filter" du ser omvärlden genom, speciellt när det kommer till pressade situationer. Hur bedömer du dig själv och andra? Hur uppträder du och vad uppmärksammar respektive ignorerar du i din omgivning?

Hur fungerar dina medarbetare?

SDI används ofta som en förebyggande modell när det kommer till konflikthantering. Genom att få vetskap om hur de andra medarbetarna i gruppen fungerar och hur du själv fungerar får du en större förståelse för när någon anser att ni befinner er i en konflikt och hur ni bäst manövrerar ut ur konflikten.

Ett frågeformulär används för självskattning och en certifierad handledare diskuterar sedan kring själva analysen och kartläggningen av dina motiverande värdesystem. Att få självkännedom om på vilket sätt man agerar i relationer är lika viktigt som att förstå hur medarbetarna resonerar. 

SDI® kan användas i grupp för en större förståelse för de ingående medlemmarnas värdesystem. Om vi förstår hur en person tänker, varför de agerar och prioriterar som de gör, finns möjligheten att samverka mer effektivt. 

Vi trivs som allra bäst när vi får agera utifrån våra inre värderingar, vara i en omgivning med människor som förstår våra motiverande värdesystem och våra styrkor uppmuntras.

Styrkor och överdrivna styrkor

Vi agerar utifrån våra värderingar, det som upplevs som styrkor av min omgivning. I SDI pratar man inte om svagheter utan om överdrivna styrkor, dvs positiva sidor av mig själv där styrkorna, när jag överdriver dem, upplevs negativt av min omgivning.

Ett exempel kan vara att jag som ledare befinner mig i fältet för analytisk-självständig vilket innebär att medarbetarna uppfattar att jag som ledare har en styrka i att fatta beslut som utgår från analys och eftertanke, samt att jag har sett till att följa de riktlinjer som finns, innan beslutet fattas.

Men i vissa situationer, om styrkan överdrivs, kan medarbetarna uppleva detta som en negativ sida av mig! De kanske tycker att jag är för velig och inte vågar fatta beslut om jag inte har all information för handen. 

 

Läs mer

Fördjupning kring vad är SDI ?

SDI kan användas till allt från relationsrådgivning och konflikthantering till att hitta rätt person till rätt befattning. Här kan du läsa om olika användningsområden för Strength Deployment Inventory, SDI. 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.