värderingar

 • Om du upplever att du vill ha ett mer glädjefullt ledarskap, delar redaktionen här med sig av några frågor att reflektera över.

  Frågorna kan hjälpa dig att skapa förståelse kring hur du ser på din roll som ledare och på relationen med

  ...
 • Hur lyckas du som ledare att få alla medarbetare att styra åt samma håll, utan att behöva detaljstyra deras arbete eller kontrollera prioriteringar eller kvaliteten på leveranserna?

  Ett sätt att lösgöra individers inneboende potential är

  ...
 • Vad värderar jag högt här i livet? Hur tar sig detta i dagligt uttryck? Vad är mina styrkor? Vilka sidor behöver jag arbeta med lite mer? Hur agerar jag i en konfliktsituation?

  Dessa frågor kan en

  ...
 • Att leda andra bygger på att kunna leda sig själv först och främst och en klok ledare agerar inifrån och ut.

  Detta innebär att du behöver ställa dig själv frågor kring vilka värderingar som ska styra ditt ledarskap. Vad är viktigt

  ...
 • Altaleda träffar Hanne Stichel, präst inom Svenska kyrkan, för att diskutera värderingar, något som man i hennes yrke ofta får tillfälle att prata om med sina medmänniskor.

  Hanne menar att du som ledare, medarbetare eller människa

  ...
 • Människor ser världen genom ett filter, utifrån den bakgrund, samt de erfarenheter och värderingar som de fått med sig genom uppväxten- kanske från föräldrar, skola, vänner osv.

  Detta filter styr individens val och agerande.

  Två

  ...
 • Vad är värderingar?

  Värderingar är de grundläggande värden och föreställningar vi har om vad som är bra /dåligt eller vad som är önskvärt/icke önskvärt, vackert/fult eller tillåtet/icke tillåtet.

  Utifrån våra värderingar tar vi

  ...
 • Hej kära ledare! 

  Varje morgon på väg till jobbet har jag det senaste året passerat en byggarbetsplats där de bygger ett flervåningshus som ska husera lägenheter för människor över 70 år som vill bo i egen

  ...
Ny som chef

Gör som över 13000 andra och gå distanskursen Ny som chef.

Se innehållet

Föreläsning online med Markus Amanto

Föreläsningar online med Markus Amanto som engagerar och ger effekt.

Boka föreläsning

UGL-kurser

Kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige sedan 1999.

Se datum och priser