Markus Amanto

När vi talar om våra värderingar så talar vi ju onekligen om det som är allra viktigast för oss.

Vi talar också om organisationer som gör tappra försök att använda sig av värderingar på ett bra sätt och jag minns särskilt en sådan historia som får mig att småle.

I mitten av 1990-talet kom jag hem från USA där jag tillbringat större delen av tre år med att lära mig att arbeta med utveckling av grupper och ledarskap.

Vid hemkomsten till Sverige arbetade jag ett par år för ett utbildningsföretag här i Sverige och vid ett tillfälle arbetade vi med en kund som ville använda kraften i värderingar för att öka effektiviteten och välmåendet i sin organisation.

Det hjälper dig med hur du kan förbereda dig för att med enkla medel göra din nästa kris till mer av en möjlighet än ett hot.

Vikten av att värderingar är förankrade

Lagom till utbildningsdagen hade man inom ledningsgruppen i organisationen tagit fram en uppsättning värderingar som man var uppenbart nöjda med och som man ville skulle genomsyra hela organisationens arbete. 

För att göra det hela extra högtidligt och estetiskt hade man låtit trycka upp dessa värderingar på små runstenar i miniatyr som man hade beställt utomlands ifrån. 

Så kom utbildningsdagen och en av övningarna som ingick var att ta ställning till olika värderingar. I rummet fanns fyra hörn markerade med "Håller helt med", "Håller delvis med", "Håller inte alls med" och "Jag förstår inte vad som menas".

Det hela började med uppläsandet av några uppvärmningspåståenden såsom "man bör lagstifta om cykelhjälm". Varje medlem i gruppen fick sedan ta ställning till detta påstående och placera sig i lämpligt hörn. De fick sedan möjlighet att delge sina åsikter och dessa knöts sedan till olika former av värderingar.

Efter några uppvärmningspåståenden var det dags för den riktiga varan, organisationens egna och nyligna framtagna värderingar. Dessa lästes uppp en i taget och deltagarna fick även här placera sig i lämpligt hörn. När dessa tjusigt formulerade värderingar lästes upp spred sig gruppen i enlighet med de bästa kaosteorier i alla möjliga hörn av rummet.

Ibland höll man inte alls med om värderingen, ibland var den så luddigt formulerad (fast det lät fint) att det inte gick att förstå vad den egentligen betydde.

Företagsledningen valde att låta de nytryckta runstenar bli kvar i sina lådor den här dagen, de såg aldrig dagens ljus och vem vet var de hamnade till slutet. Det hela föranledde istället utvecklande diskussioner och framtagandet av nya värderingar som hela organisationen, inte bara ledningsgruppen, kände ett ägande och ansvar för.

Om vi inte vet vad som är viktigt kan vi inte prioritera

Jag är en stor anhängare av att hålla värderingar aktiva och levande. Att reflektera över dem regelbundet och öppet diskutera dem med andra människor i din omgivning.

Det är både en källa till lärdomar och till ökad förståelse för varandra. Att skapa tydlighet kring dina egna värderingar, vad det egentligen är som är viktigt för dig livet, hjälper dig också att kunna prioritera i vardagen.

En av mina lärare i personlig utveckling sa att stress, det kommer sig av att vi gör någonting viktigare än det förtjänar att vara. Genom att klargöra våra värderingar, kan vi tydligare se det som verkligen är viktigt och därmed mota mer av stressen i farstun samtidigt som vi öppnar upp för tillfredsställelsen i att veta att vi vigde vår tid, vår energi och vårt liv till det som verkligen räknades.

I detta nummer av webbtidningen

Så onekligen har du i din hand, eller snarare i din elektroniska apparat, ett viktigt nummer av webbtidningen där Laura bland annat lyckades få en pratstund med Hanne som är präst och har mycket tänkvärt att dela med sig av kring värderingar.

Ibland kan det också var en utmaning att veta vad en värdering egentligen är och någon har kallat dem för stjärnorna vi styr våra liv efter eller för bojstenen som ligger stadigt förankrat i livets botten.

Det finns också enkla övningar för att klargöra dina värderingar och tips för du som ledare kan arbeta med ett värdebaserat ledarskap.

Ett av mina favoritverktyg för att arbeta med värderingar är kartläggningen SDI (Strength Deployment Inventory) som hjälper oss att förstå våra och andras drivkrafter.

Som vanligt bjuder vi också på citat om värderingar och även nyheter från vår verksamhet.

För din framgång som ledare,

Markus Amanto


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.