Coaching

Exempel på företag som jobbat målmedvetet med att integrera coaching som en naturlig del i sitt ledarskap är Nokia och Bombardier samt CityMail där man har interna coacher i organisationen.

Här finner du tre olika exempel på hur coaching används i dessa organisationer och vilka fördelar det givit dem.

Nokia bygger en coachande kultur

Inom Nokia investerar man en hel del i att bygga en coachande kultur och utbildar bland annat sina linjechefer i ett coachande förhållningssätt. Coachingen används tvärs över organisationen inom olika avdelningar, som en fristående process eller för att följa upp andra insatser och förstärka effekten av dessa.

Företaget anser att dessa insatser stärker ledarskapet inom organisationen, bidrar på ett positivt sätt till att behålla fler medarbetare och skapar större engagemang.

Ett ledarskap byggt på dialog inom Bombardier

Inom Bombardier jobbar man också med att göra coachingen till en del av ledarskapet. Man använder sig både av externa coacher för chefer högre upp i organisationen, men utbildar samtidigt också sina egna ledare till att coacha sina medarbetare.

Även här är linjecheferna en viktig fokusgrupp för att integrera coaching i organisationen. Syftet är att bygga ett ledarskap som bygger på dialog, relationsbyggande och stöd snarare än ordergivning. Även i en tillverkningsmiljö som den på Bombardier har detta mottagits väl.

Interna coacher på CityMail

På CityMail har valt att arbeta med att utbilda interna coacher. Inom den aktuella gruppen som blev coachad fanns olika upplevelser av att bli coachad. Alltifrån att bli styrd till att coachen hjälper till och strukturerar arbetet.

Coacherna sågs här också som motivationsskapare, bollplank och som något som bidrar till att skapa lagskänsla och moral.

Exempel på studier gjorda kring coaching och ledarskap är:

http://www.uppsatser.se/uppsats/738725a345/

http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1159&type=doc

http://www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn/_nkcc.htm (engelska)

http://www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn/_bmbdtrns.htm (engelska)

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.