Att härleda själva förhållningssättet i coaching till 1930-talet och säga att det uppstod då vore en överdrift. Förhållningssättet har använts på olika sätt långt tillbaka i historien, men från och med slutet av 1930-talet fram till slutet av 1960-talet har man genom att studera forskningsrapporter kunnat spåra användande av coaching i organisationer.

Då framförallt genom att äldre chefer agerade coacher till sin personal.

Exempel på coaching genom historien

Coach är från början ett engelskt ord som översätts till galavagn eller turistbuss. Detta ord kom i bruk någon gång under 1500-talet och beskrev då en tingest som "fraktade människor från där de var till dit de ville komma". En lämplig metafor också för coaching alltså.

Sokrates använde skarpa och kritiska frågor för att stimulera sina elever till självreflektion. Kungarna på medeltiden hade hovnarrarna som förutom att fungera som underhållning också kunde ställa svåra frågor utan att ställa till svars.

Inom katolska kyrkan använder man en "djävulens advokat" som ställer kritiska frågor innan någon utses till helgon.

Coaching blir en egen disciplin

Modern coaching har formats av många influenser och växte fram inom bland annat lösningsinriktad terapi, idrottspsykologi, organisationspsykologi och egenutveckling.

Från mitten av 1970-talet utvecklades coaching till en egen disciplin som sedan också ledde fram till särskilda standarder för att utbilda en coach.

Idag är coaching vida spritt både inom organisationer där det används mer informellt av ledare i olika befattningar och i form av särskilt utbildade coacher och konsulter.

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.