Coachande samtal mellan kvinnor.

Det har gjorts ett flertal mer eller mindre lyckade försök att definiera vad coaching är.

Till exempel kan vi säga att coaching är "en samtalsform där den coachade själv blir aktiv och använder sig av sina egna förmågor. Detta sker genom att att coachen ställer många kraftfulla och tankeväckande frågor som hjälper den coachade att hitta svaren" (Hudson och Leonard 1999).

Coaching är att lyssna och frigöra

Eller att "coachen lyssnar också för att den coachade skall känna sig bekräftad och tagen på allvar" (Flathery och Kilburg 1999/2000). Ytterligare ett sätt att uttrycka det är att "coaching betyder att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer" (Tim Gallawey).

Coaching handlar om förändring

Joseph O'Connor som arbetar mycket med att utbilda coacher internationellt säger att coaching handlar om förändring, om att göra förändring. En coach är en förändringsmekaniker, han tar de kort du har och hjälper dig att spela dem bättre."

Coaching är ett verktyg för utveckling

Enligt EffektivCoaching.se är "coaching ett verktyg som gör att du får tid för egen reflektion, balans i livet, se nya möjligheter, kan fatta bättre beslut, personlig utveckling och kompetensutveckling. Styrkan i coaching är att den alltid leder till aktion som tar dig mot ditt mål."

Coaching innebär att stödja

Enligt International Coaching Community är "Essensen av coaching att hjälpa en person förändras på det sätt de vill och hjälpa dem gå i den riktning de vill. Coaching stöder en person på varje nivå längs vägen mot att bli den de vill och att vara det bästa de kan vara."


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.