Fem tips för att lyssna på ett bra sätt

En av de viktigaste gåvorna vi kan ge en annan människa är att lyssna på dem med stor närvaro och utan att döma. Effektiva ledare är också ledare som är bra på att lyssna på sina kollegor på ett effektivt och bra sätt.

1. Stäng av din telefon och sätt upp en lapp...
I dagens samhälle av stora informationsflöden och hög tillgänglighet är uppmärksamhet ofta lyx. Bjud på denna lyx genom att om möjligt ge din tid till den andra personen.

2. Släpp din egen agenda
Ta ett djupt andetag innan eller gör en symbolisk handling till exempel av att hänga av dig ett fingerat plagg på en krok innan samtalet där du hänger av dig dina egna göromål, angelägenheter och agendor.

3. Fokusera på att förstå den andra personens karta
Tänk dig att din uppgift är att till fullo förstå den andra personens världsbild, att förstå dennes karta, inte att pracka på honom eller henne din världsbild. Ställ nyfikna, utforskande frågor.

4. Var uppmärksam på ditt kroppsspråk
Över hälften av vår kommunikation sker icke-verbalt. Dina ord kanske signalerar att du är intresserad, men om du sitter med korslagda armar eller din blick flackar omkring i rummet kan det upplevas som ointresse..

5. Spegla vad du hört
Ett utmärkt sätt att hjälpa andra att själva hitta lösningar på sina problem är att spegla tillbaka vad du hört. Berätta hur du förstått det personen sagt och använd liknande ord som personen själv använt.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.
Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.