Att skapa tiden för att reflektera är en vital del av en sund ledarutveckling. Det handlar om att ta till vara lärdomar och erfarenheter som annars lätt går till spillo. Jag möter ofta människor som lägger ut mycket pengar på böcker, kurser och annat, men som missar att dra fördel av sina många erfarenheter i vardagen.

Så här kommer fem tips som hjälper dig att reflektera på ett utvecklande sätt:

1. Börja smått, arbeta dig upp på det stora
Om det känns överväldigande att reflektera på hela 2008, börja med den senaste veckan eller gårdagen. Övning ger färdighet även i detta fall.

2. Vad hände? Vad kände/upplevde jag? Vad kan jag lära mig?
I den enklaste formen tänk på en specifik situation och frågade dig, vad hände? Det vill säga vad var situationen beskriven på ett objektivt sätt. Tänk sedan efter vad du kände eller upplevde i den situationen, och/eller hur du tänkte där och då? Avsluta med att fråga dig själv vad du kan lära dig av detta?

3. När kan jag använda detta?
En bra fråga att lägga till efter de tre ovan för att bli riktigt specifik och få något verkligt användbart är att fråga dig när, i vilka specifika situationer, du kan använda denna lärdom.

4. Skriv ner dina reflektioner
Ett hett tips är att ha en block att skriva i eller en mapp på din dator som du lägger dina reflektioner i. Det blir en fantastisk kunskapsbank att gå tillbaka till och kan hjälpa dig att se mönster i ditt ledarskap. Det brukar också bli lättare att komma ihåg det man skrivit ner.

5. Skapa en stund för dig själv
Stäng av telefonen och stäng dörren. Om du är hjälpt av rutiner föreslår vi ett tillfälle en gång i veckan eller i månaden som du ägnar åt reflektion.

En mall för att använda finns bland annat på: http://www.uglkurser.se/gratis-verktyg.htm


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.