Boktips

Kanske har du en stund över i jul?

Satsa den stunden på dig själv och skapa högre livskvalitet genom medvetna val med hjälp av denna bok " Rik på riktigt - en värdefull vardag är möjlig!" som ställer tusen och en reflektionsfrågor och påståenden om vår tidsanvändning.

Den här boken har några år på nacken. Trots detta vill vi gärna tipsa om denna läsning eftersom boken kräver lite tid för att ställa de där frågorna till dig själv.

Glädjefull vardag

"När tiden blir en bristvara tenderar de flesta av oss att få tunnelseende och därigenom inte nödvändig tid för eftertanke och perspektiv på våra liv. Vi upplever att tiden springer iväg, att vi inte hinner med och att det inte går att påverka. Många blir sjuka och vi glömmer vad som får oss att må bra och vad som känns kul, levande och meningsfullt." (utdrag ur boken)

Fem centrala områden för välmående

Författarna har pekat ut vissa vardagsområden som centrala för välmåendet: god självkänsla, några goda relationer, givande sysselsättning, tillräckligt god ekonomi och ett lagom livstempo.

Dessa områden behandlas i stort och smått alltigenom hela boken. 

Har du ställt in rätt destination på GPS:en?

De höga ambitionerna om hur saker och ting bör förhålla sig i livet är det som gör oss stressade. Vi skyndar på för att hinna till slutmålet och missar allt det vackra längs vägen.
Det du har pekat ut som destination - är det rätt destination? För just dig? I så fall kan det ju kännas kul med fart. 

Har du ens tagit dig tiden att fundera över destinationen? Eller flyter du bara med i "livets vardagsflod"?

Är det du som har valt din destination?

Är dina måsten verkligen måsten? Måste du verkligen göra det där du tror att du måste göra för att ha en värdefull vardag? 

Boken hjälper dig att ifrågasätta dina strävanden: Vad är framgång? Vad är normalt? Vad är avvikande?

Hur mycket blir jag påverkad i mina val av omvärlden; av politiker, vänner, reklam och det övriga mediebruset och hur mycket väljer jag själv medvetet?

Författarna menar att du genom att stärka din självkänsla och din identitet ökar möjligheten till inifrånstyrning istället för utifrånstyrning.

Genom att veta var du står, vad du står för och var du är på väg så har du större chans att hamna på rätt plats och uppleva resan dit som njutningsfull.

Liten justering ger stor effekt

Genom att bara fundera över vilka saker vi kan göra lite mindre av eller lite mera av, kan vi få en stor positiv förändring i våra liv.

T.ex. bara genom att byta ut ett tv-program i veckan till att prata med sin partner, gnälla lite mindre, inte jämföra oss med andra lika mycket (helst inte alls), säga ifrån lite oftare, uppmärksamma någon lite mer eller att säga hej till var och en när vi kommer till jobbet så kommer dessa nya vanor att leda till stora förändringar i ditt och andras välmående. 

Konsumera lagom

I boken knyts resonemanget också samman med en hållbar livsstil. Författarna talar om faran med att konsumera för att tro att det ska skapa glädje då livet känns meningslöst. De menar att vissa av oss från tid till annan tenderar  att tro att en större bil eller en häftigare resa ska ge oss större lycka, bara för att upptäcka att konsumtionsglädjen är kortvarig och inte ger någon djup inre tillfredsställelse.

Författarna talar om att istället finna förnöjsamhet i det vardagliga. Att känna frid över att leva det liv vi lever och de vi är. Då behöver vi inte söka acceptans och gillande från andra, eller visa upp saker för att andra ska gilla oss mer.

Meka med din tid

Även om boken är lite äldre, har Studiefrämjandet fortfarande studiecirklar i hela Sverige där du kan delta i en så kallad tidsverkstad där du tillsammans med andra ser över din egen tidsanvändning, hur du vill ha det och vad du faktiskt kan påverka och förändra. 

Vidare läsning

Vill du göra två reflektionsövningar ur boken, så har vi publicerat dessa i en separat artikel med tillstånd av författarna. 

Boken finns att köpa hos Adlibris och Bokus

Mer att läsa finns på Tidsverkstadens hemsida.

Personliga reflektioner från författarna och svar på läsarnas frågor om att ta makten över sin tid, finns att läsa på DNs chattarkiv. 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.