Positivt ledarskap- börja redan idag

Om du upplever att du vill ha ett mer glädjefullt ledarskap, delar redaktionen här med sig av några frågor att reflektera över.

Frågorna kan hjälpa dig att skapa förståelse kring hur du ser på din roll som ledare och på relationen med medarbetarna.

Ta dig tiden att fundera, själv eller tillsammans med en kollega.

Reflektionsfrågor

1. Vilken relation vill du ha med dina medarbetare? Tar du dig tid att utveckla relationen? Skapar du plats för känslor och en miljö där allas åsikter får rum?  

2. Vilket fokus har du på de möten som du leder? Finns där tid för de mjuka värdena i ledarskapet, kanske att se på de lärdomar vi dragit eller välja att lyfta framgångar? 

3. Vad har du för inställning till ditt ledarskap? Vems intressen är i centrum? Är alla lika viktiga i det vi vill skapa?

4. Vem avser du som ledare att hjälpa och stötta? Hur kan du som ledare bäst tjäna andra? Vad kan du ge av din kompetens för att andra ska få det bättre?

5. Vad fokuserar du på hos dina medarbetare? Väljer du att se det positiva eller negativa hos dina kollegor? Vilken planta väljer du att vattna på?

5. Om du som ledare får kritik, hur väljer du att se på uttalandet? Ser du behovet bakom känslan som framförs? Är du nyfiken och vill lyssna till dina medarbetare?

När du ser tillbaka på det du svarat: Är det något du vill ändra? Det är aldrig försent att skapa ett mer positivt ledarskap.

Börja redan idag!


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.