Samtal om värderingar

Hur lyckas du som ledare att få alla medarbetare att styra åt samma håll, utan att behöva detaljstyra deras arbete eller kontrollera prioriteringar eller kvaliteten på leveranserna?

Ett sätt att lösgöra individers inneboende potential är att arbeta med värdebaserat ledarskap.

Ledarskapsmodellen innebär att du lösgör tid och slipper kontrollera individers arbetsprestationer.

Istället för att se över vad medarbetarna gör, fokusera på att fundera över varför individer gör si eller så, dvs vilka värderingar de bygger sitt handlande på.

Skapa ett arbetsklimat där det känns okej att prata om värderingar, attityder och beteende. Arbeta med att få till ett utrymme där det är tillåtet att känna som man gör, att sätta ord på sina känslor och att arbeta vidare med värderingar.

Vad vill organisationen stå för?

När grunden är lagd, när medarbetarna känner en öppenhet och tillit gentemot varandra kan ni gå vidare med att diskutera vad organisationen vill stå för, vilka värderingar ni vill styra mot och stå för i slutet av dagen.

Ställ frågor som:

Hur ska vi agera mot kunder och mot varandra?

Vad är det viktigaste i denna organisation? Vad står varumärket för? 
(Kvalité framför allt? Miljötänk? Punktlighet? Kundservice?)

Sätt ord på vilka prioriteringar ni ska göra framför andra. Detta hjälper medarbetarna att planera sitt arbete och att göra rätt prioriteringar under arbetsdagen utan att du som ledare ska behöva kontrollera att de prioriterat rätt eller levererat rätt resultat.

Organisationens värdegrund kommunicerar ett budskap både inåt och utåt. En ideologi skapas som ger organisationen en mening, gemenskapen stärks och färdriktningen pekas ut. 
Varumärket laddas också med ord som ger kunderna en bild av verksamheten. 

Som exempel kan nämnas försäkringsbolaget Agria som har fem punkter som varje anställd ska förhålla sig till. 

Agrias Fem Alltid

Alltid ge lite mer – så att kundernas förväntningar överträffas

Alltid se möjligheter – så att vi strävar framåt

Alltid bli lite bättre – så att vi hela tiden arbetar förebyggande

Alltid handla affärsmässigt – så att vi uppnår långsiktig lönsamhet

Alltid visa respekt och förtroende – så att vi bygger upp ett gott arbetsklimat

Inre kompass

Genom att få värderingarna förankrade genom hela organisationen får alla en inre kompass som vägleder dem.

Medarbetarna behöver inte konsultera chefen varje gång utan kan fatta rätt beslut samt ge feedback till sig själva utifrån denna kompass.
"Gjorde jag rätt prioritering nu? Ja, för det var i enlighet med företagets värderingar och beslutet var i riktning mot företagets vision. Check! "

Detta leder till självledande medarbetare som arbetar i rätt riktning och som kan ges möjlighet till lite friare tyglar. 

Medarbetarna får större inflytande och kan ta mer ansvar för verksamheten, samt för sin egen utveckling.

Detta i sin tur är positivt för medarbetarens tillfredsställelse på arbetsplatsen, för kvaliteten medarbetaren levererar, hur nöjda kunderna blir av servicen samt lönsamheten i organisationen.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.