Hanne Stichel

Altaleda träffar Hanne Stichel, präst inom Svenska kyrkan, för att diskutera värderingar, något som man i hennes yrke ofta får tillfälle att prata om med sina medmänniskor.

Hanne menar att du som ledare, medarbetare eller människa måste våga ställa frågan då och då: Är jag sann i mig själv?

Handlar jag i riktning mot mina värderingar?

Är jag lojal mot mig själv och organisationen som jag företräder?

1) Hur kan jag som ledare i en organisation visa, och handla efter, mina värderingar? 

Om du är ledare för en grupp människor, mår alla bäst av att du står i kontakt med dina värderingar och vågar stå för dem. Lyssna inåt innan du fattar ett beslut, för att vara autentisk i ditt ledarskap.

Eftersom det troligen faktiskt finns motsättningar i dina och organisationens värderingar, tror jag att det är allra klokast att vara tydlig och transparent i det både mot dig själv och dina medarbetare. Var sann mot dig själv och din omgivning. 

Berätta att: -Nu måste jag fatta ett beslut, som inte känns helt entydigt för mig, men jag är lojal mot organisationen jag företräder. Jag förstår varför beslutet måste fattas, men jag kanske inte delar resonemanget om resultatet. 

Eller kanske bara beskriv känslan: -Nu känner jag mig lite osäker på det här, det gnager lite inuti. 

Om du som ledare kan stå för dina beslut och handlingar, så känner medarbetaren av det och jag tror att det leder till en ökad respekt. 

2) Hur ska jag som ledare agera om mina inre, personliga värderingar går stick i stäv med organisationens värderingar? 

-Det finns ofta konflikter och skillnader i dina personliga värderingar gentemot organisationens värderingar som du arbetar för. 

Förhoppningsvis finns inte några större krockar i de mest grundläggande värderingarna kring moral och etik till exempel. Finns motsättningar där mår människan väldigt dåligt av att befinna sig på denna arbetsplats dag ut och dag in.

Om jag inte reflekterar över mina värderingar kan jag komma till en punkt där jag fjärmar mig från mitt innersta jag, risken är stor att jag hårdnar. Det kan få till följd att jag fattar beslut eller handlar på ett sätt som jag aldrig trodde att jag skulle kunna tänka mig att göra.

Arbetslivet blir då ett reservat- ett område där jag inte är fri, fri att vara mig själv. 

När jag som ledare, eller medarbetare, finns i en organisation, måste jag också ta ansvar för det jag gör. Jobbet är jag. Jag är mina handlingar.

Som präst tycker jag att ansvarstagandet känns väldigt tydligt. Mina handlingar måste jag ta ansvar för inför mig själv och inför Gud.

Ibland gör jag fel, jag är bara människa. Men jag får inte gömma mig bakom organisationen eller en chef då mina handlingar ifrågasätts. 

Så du menar att man som medarbetare inte kan säga att "Men chefen sa till mig att göra detta..."?

- Precis. Ibland måste man vara modig och våga stå upp för det man tror på. Jag anser att vi alla bär ett ansvar som människa, trots risken för disciplinära eller juridiska påföljder. 

3) Hur får jag reda på vad som är viktigt? 

-Jag tycker att ett bra sätt är att beskriva ledstjärnor för organisationen och ställa frågan till våra medarbetare: "Vad drömmer vi om?"

Ledstjärnorna är inte tänkta att uppnå, så de ska inte prickas av som avklarade mål och får inte skapa stress. De ska bara hjäpa mig att lättare se vägen.

Att handla efter sina egna värderingar är ofta en kamp mellan gott och ont. Värderingarna bottnar i något och dessa värderingar kan vara medvetna eller omedvetna, samt innehålla sånt jag vill och inte vill. 

4) Hur upplever du att organisationer, företag och ledare agerar kring värderingar idag? 

- Det har blivit större fokus på rättvisemärkt, ekologiskt osv, vilket jag tycker är bra. Men det är märkbart att det ekonomiska system samhället byggts på fokuserar på tillväxt och konsumtion.

Företagen anser att så länge de får utdelning av att sälja ekologiska varor, så länge tycker de att det är försvarbart. 

Om ett aktiebolag investerar dyrt men miljövänligt- ja, då finns risken att aktieägarna säger ifrån. Om en kommun accepterar ett miljövänligt anbud i en upphandling, som är dyrare än konkurrenten- ja då kanske det hörs arga röster från kommuninvånarna. 

Företag och organisationer anser att allt måste löna sig och ge lönsamhet på kort - eller lång- sikt.

Skänker en organisation pengar till välgörenhet, ja då vill de kunna räkna in detta i sin goodwill, att få ett bättre anseende och marknadsföring.

Men det finns naturligtvis fantastiska undantag, ofta i mindre företag där VD:n vill dela med sig av det goda till världen pga personliga värderingar eller erfarenheter.

5) Vad skulle du önska mer av i samhället? 

-Många företag hjälper redan till i det lilla. Kanske man tar in en praktikant, trots att arbetstid måste avsättas till att lära upp personen och trots att företaget inte får ett bättre resultat i gengäld. Det är små beslut, som spelar en stor roll.

Jag upplever det som att företagsledare tidigare var mer delaktiga i skapandet av samhallet, man tog ett större samhällsansvar. 

Jag skulle önska att alla såg sig själva som medskapare till kommunen, till samhället och till världen. Ställ frågan till dig själv:  Hur vill jag ha det egentligen?

Vill jag ha ett samhälle som tycker att man inte kan satsa på människor som är nära pensionsåldern eller som inte vill ge ungdomar en chans på arbetsmarknaden?

Om inte, måste vi stå upp som människor och säga nej när sådana tankar eller handlingar uppdagas. Man kan inte skylla på någon annan eller tiga. Våra värderingar måste vägleda våra beslut.

Samhället, kyrkan och världen har inte råd att inte ta tillvara på alla människor, och deras inneboende resurser.

Se det goda i människan

Som kristen ser jag att varje människa har något gott i sig och är skapade till Guds avbild. Vid de dop jag förrättar brukar jag lyfta fram det när jag pratar om barnet. Varje människa har något speciellt att ge, något som ingen annan människa kan ge. 

Den tanken kan jag bära med mig i arbetslivet. Att alla människor har något speciellt att ge till denna världen. Hur lyfter du som ledare fram de goda egenskaperna hos människorna runt omkring dig? Vad kan just den här människan framför mig, som ingen annan kan? Vad är just han/hon bra på? Uppmuntra det!

Men orkar man hela tiden tänka på att handla enligt våra värderingar?

- Vi människor måste också unna oss våra små inkonsekvenser. Om jag bara är ärlig mot mig själv i det och medveten om att jag är inkonsekvent i mina handlingar så kan jag leva med det utan dåligt samvete.

Läs mer

Vi hade ett väldigt långt samtal om värderingar och texten är därför något förkortad. Här kan du läsa intervjun i sin fulla längd.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.