Boktips Non Violent Communication

Nonviolent Communication - ett språk för livet.
Av Ph D Marshall och B. Rosenberg
Som ledare kan du hämta mycket inspiration i boken för att skapa en djupare förståelse i dina relationer och för att förebygga eller lösa konflikter inom din organisation.

Du får verktyg för en effektivare och mer konstruktiv kommunikation, vilket kan medverka till att skapa stärkt samarbete.

Nonviolent Communication, även kallat Giraffspråket, är ett sätt att kommunicera som bygger på att skapa relation och förståelse för de underliggande, oftast outtalade och omedvetna, behoven hos den andra parten.

De fyra stegen i Nonviolent Communication

Med hjälp av NVC kan vi kommunicera utifrån egna och andras behov.

Kommunikationsprocessen består av fyra steg: vad vi observerar, vad det väcker för känsla hos oss, vad vi har för behov och slutligen vad vi önskar.

De fyra stegen kan användas både när vi uttrycker oss och när vi lyssnar.

Nonviolent Communication är en kommunikationsprocess som kan skapa insikter om vad medarbetarnas gnäll, ilska och motstånd till förändringar egentligen är uttryck för.

Mer om boken och författaren

Boken är väl läsvärd och skapar eftertanke.

Boken tar upp många konkreta exempel, från författarens föreläsningar och kursdeltagares egna prövningar, för en djupare förståelse.

Det finns också övningsuppgifter, där du kan reflektera över frågorna. 

Det här är ingen bok man sträckläser på två veckor, då det kan vara mycket att ta in och att ta till sig.

Läs den under en längre period där kunskaperna får sjunka in mellan varven. Ta dig tiden att se världen med lite andra ögon, innan du ger dig in i nästa kapitel. 

Att ta till sig budskapet om Nonviolent Communication är att få ett nytt sätt att kommunicera samt en ny syn på sig själv och människorna runt omkring.

Plötsligt förstår jag undertiteln "Ett språk för livet", det här är något man tar med sig- för livet. 

Vill du veta mer om författaren, läs vår artikel om Marshall Rosenberg eller läs mer i boken där han berättar om sina upplevelser av rasmotsättningar, medling i Palestina och mycket mer. 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.