V - tecken för Vinnare

Under vårt senaste webb event utlystes en tävling för deltagarna.
Tävlingsfrågan löd:

Vad är ditt bästa ledarskapstips? 
Vi fick en diger skörd av tävlingssvar, här presenterar vi vinnarna och delar med oss av deras inspirerande ledarskapstips.

1:a pris, tre sessioner med ledarskapscoaching

Till Pernilla Järveroth för hennes tips om att se ledarskapet ur ett symbolperspektiv. 

"Mitt bästa ledarskapstips...är en metod som jag nyligen lärt mig, men som nog växer med tiden! Den handlar om att med jämna mellanrum stanna upp för sig själv och sätta ord på/definiera sitt ledarskap och "vad jag vill stå för i mitt ledarskap". Man kan t.ex. ta hjälp av en symbol/sak för att fånga det man är ute efter och på detta sätt ställa viktiga frågor till sig själv. Man utvecklas ständigt i sitt ledarskap, genom sina medarbetare och erfarenheter, därför kan symbolen också ändras med tiden.

Just nu är min symbol – en fågel; den symbolen tycker jag beskriver;
 - perspektiv - att jag strävar efter att vara nyfiken, omvärldsorienterande och att kunna se saker/frågor från olika vinklar, att kunna växla från smått till stort,
- uthållighet – att kunna flyga långt, följa med hela vägen, ha tålamod
- förmåga att leda/stötta/leda – att kunna växla, som i ett fågelsträck, mellan att vara först och längre bak, fungera i ett sammanhang med min "flock", mina medarbetare, och ta hjälp av varandra för att nå våra mål!

Vem jag vill vara - en kreativ, motiverande, visionär

Vad jag vill uppnå – att medarbetarna upplever sammanhang, att vi tar tillvara våra möjligheter och arbetar i ett helhetsperspektiv

Värden jag vill stå för – humanistisk grundsyn, långsiktig hållbarhet och innovativt förhållningssätt

Prova själv! Det är både nyttigt och lärorikt =)"

2:a priset, presentkort 400 kr på Bokus

Till Gösta Sjödin för hans tips om att vara trygg i sig själv för att kunna hjälpa.

"Mitt tips går tillbaka till mig själv. Lär känna dig själv, grundligt.

Var öppen för (och sök) feedback, gör allt i din makt att förstå din omgivning och vidga din arena (Johari fönster). Jag säger inte att vi behöver jobba med att förändra så fort vi hör något nytt, vi har fortfarande ett eget val om hur vi vill vara, men förstå din omgivnings upplevelser av ditt agerande.  Jag tror nämligen att om man som ledare känner sig själv, vet hur man fungerar, är trygg med det – då, och först då, kan vi också hjälpa vår omgivning; coacha, styra, leda."

3:e pris, presentkort 200 kr på Bokus

Till Jeanette Öhgren för sitt tips att låta beröm komma fram till gruppen. 

"Uppmuntra folk genom att berömma dem. Låt folk veta att du uppskattar deras insatser och att de får vara delaktiga i dina idéer.

Det bästa sättet att få andra att följa dig är att få dem att må bra och känna sig duktiga.

Är det så att du som chef har varit otydlig och din personal får kritik, då ska du som chef ställa dig framför gruppen och ta på dig felet, för det var ju du som var otydlig, men,,,får du beröm då ska du ta fram din personal och du som chef ställer dig bakom gruppen, för det är ju dem som har presterat! 

Det är tecken på bra ledarskap."

4:e pris, presentkort 200 kr på Bokus

Till Eleonor Åberg för hennes tips om att ge sig själv och andra tid. 

"Det bästa ledarskapet är tre bokstäver kombinerade till ett ord som gör hela skillnaden: T I D. 

Begreppet berördes ju igår men det går inte nog att poängtera. Utan TID spelar det ingen roll vilken ledarskapsmodell chefen företräder. Om känslan av O-TID finns hos medarbetarna minskar förutsättningarna radikalt för ett lyckat arbete.

Att det är det finaste som finns att ge sig själv och andra TID är något jag själv funderat mycket kring [... ] Att stanna upp och ge sig själv TID är att ge LIV."

5:e pris, presentkort 200 kr på Bokus

Till Anne-Marie Mullins för hennes enkla men ack så viktiga tips. 

"Tyck om dina medarbetare och visa att du gör det!"

 

 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.