You Tube

Vad är egenligen motivation? Och hur kan vi som ledare motivera vår personal? Kan vi det?

Altaleda listar tre sevärda youtube-klipp om hur vi skapar utrymme för våra medarbetare att växa, få utmaningar och framförallt hitta sin inre glöd.

Jag kan inte motivera personalen

Kelly Odell, som är en så kallad motivationstalare, talar om hur man kan få personalen att motivera sig själva.

Klippet om Mänskligt ledarskap är på svenska och drygt 9 minuter långt. 

Som en ledare eller medarbetare kan vi hjälpa varandra att nå sin inre motivation genom att plantera ett frö, väcka ideer och tankar eller ge inspiration- men individen själv bestämmer var, och om, de vill plantera fröerna.

Kelly pratar om hur vi skapar en kedja av vinnare genom att individer brinner för det de arbetar med. Hur kan en person som säger upp sig, skapa en lång kedja av win-win situation?

Ta fram kraften inom dig

Hur kan vi ta fram energin, motivera oss själva och se vad det är som sätter i hinder i vägen för oss?

En stor favorit bland så kallade "motivational speakers" är Anthony Robbins, som i många år haft flera regeringar, presidenter och stora företagsledare som återkommande kunder. 

I detta klipp Unleash the power within, preview 2011  väcker Anthony funderingar kring: Vad är det vi önskar? Egentligen? Hur kan vi få mer positiv utveckling och hur skapar vi den känslan vi vill vara i? 
Klippet är på drygt 8 minuter och på engelska.

Faktorerna som människor motiveras av

Dan Pink har en teori kring vad det är som motiverar oss människor som han delar med sig av i klippet The surprising truth about what motivates us. Klippet är på engelska, animerat av RSAnimate och drygt 10 minuter långt.  

Han resonerar i detta klipp kring företeelser och freeware som Linux, Wikipedia, Apache, Skype osv. Vad är det som driver människor att på deras fritid arbeta med att ta fram mjukvara och olika produkter som andra människor kan dra nytta av och sedan inte ens ta betalt för sina insatser? 


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.