You Tube

Hur blir vi formade av vår kultur? Vad ska vi tänka på i våra internationella kontakter?

Altaleda listar här 4 engelska youtube-klipp som illustrerar svårigheterna med att förstå varandra när man är från olika länder och olika kulturer, där vissa aspekter i arbetsliv värderas olika.

Kulturella kompetenser

Professor Yih-teen Lee från IESE Businesschool identifierar kulturella kompetenser när man ska leda personal i interkulturella kontexter och analyserar hur konfusiansk filosofi har format interpersonella relationer och hur dessa utvecklats inom kinesiska företag. Klippet är på engelska och nära 10 minuter långt.

http://www.youtube.com/watch?v=wtcz1xn7LIA&feature=related

Kulturella faktorer

När personer går in i avtalsförhandlingar bör vi alltid ta hänsyn till de kulturella faktorerna såsom utbildning eller religiös bakgrund på den som sitter på andra sidan avtalsbordet, men detta är något många underskattar eller överskattar menar INSEAD professor Horacio Falcao. Klippet är på engelska och närmare 15 minuter långt.

http://www.youtube.com/watch?v=-4GjC0ipJIA&feature=related

Kommunikation på byggplats

Hur kommunicerar man med sina medarbetare? Varför döljer medarbetarna ibland information för chefen? Klippet visar en byggarbetsledare som inte förstår sig på sina medarbetare. Detta leder naturligtvis till olika sorters problem vid byggplatsen. Klippet är på engelska, väldigt lättsmält och cirka 5 minuter långt.

http://www.youtube.com/watch?v=BrJTf97Ev8o&feature=related

Att kommunicera trots att man inte förstår

Lättsamt humoristiskt avsnitt om hur två personer från olika länder faktiskt kan göra sig förstådda vid lunchbordet, trots att de inte kan ett enda ord av den andras språk. Från serien "Heading to the ground". Klippet är på engelska, drygt två minuter långt.

http://www.youtube.com/watch?v=O0mHOPyuMlQ&feature=related


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.