Inspektion av självkänsla och självförtroende

Slår man upp orden självkänsla och självförtroende i ordboken förstår man varför dessa två begrepp ofta blir ihopblandade och orsak till förvirring.

Att ha skillnaden klart för dig kan underlätta både planeringen av din egen utveckling som ledare och din kommunikation med andra.

Självförtroende

I korthet kan man förklara begreppen såhär; självförtroende är personens tilltro till förmåga att prestera i olika sammanhang; på arbetet, i skolan, i sociala sammanhang. Eftersom man presterar olika bra, kan självförtroendet troligtvis skifta från dag till dag beroende av vad man åstadkommit eller om man fått beröm för sina insatser.

Man menar att självförtroendet kan övas upp, det kan exempelvis vara en idrottsman som ska tävla i tresteg. Om idrottsmannen övar flitigt varje dag, med förhoppningsvis bättre och bättre resultat, kommer hans självförtroende att öka och han kommer förmodligen känna sig ganska självsäker när han går ut på idrottsarenan den dagen det är dags att tävla.

Likadant kan en chef förbättra sitt självförtroende genom att gå en ledarskapsutbildning och utsätta sig för vissa situationer där han känner att han besitter en lägre kompetens och därmed öva inför kommande situationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Självkänsla

Självkänslan har däremot med den egna personen att göra, att man upplever sig själv som en bra människa utifrån den man är, oavsett vad man presterar eller vilka kompetenser man besitter. Självkänslan kan också tränas upp på olika sätt, men här måste du arbeta med dina egna motivatorer och inre drivkrafter.

Ingen annan kan träna din självkänsla åt dig, här räcker inte beröm om man känner att man inte kan ta emot den. Att djupdyka i en självhjälpsbok eller ta kontakt med en coach kan vara två, av många, sätt att gå tillväga. 

Man kan exempelvis arbeta med affirmationer, såsom att varje dag säga till sig själv i spegeln att man är bra precis som man är, eller skriva dagbok varje kväll med sina reflektioner över saker som man gjort bra, där man fokuserar på personliga egenskaper istället för vad man presterat under dagen. 

Hur gör man det då? Fokuserar på personliga egenskaper? I dagboken kan du skriva exempelvis "Idag har jag lyssnat till en medarbetares problem" . Du kommer då att inse att du (i detta fall) är en person som ger av dig själv och kan med tiden se vad du gör för andra människor: att du är en lyhörd och empatisk person. Lägg inte något fokus kring resultatet av lyssnandet, om medarbetaren fick några goda råd eller inte, hur det gick eller vad hon valde att göra efteråt. 

Om man säger något till sig själv tillräckligt ofta, så kommer man till slut att tro på det, menar de som är experter på området.

Samspelet mellan självförtroende och självkänsla

Man kan ha dålig självkänsla, men gott självförtroende och vice versa.

Har man en god självkänsla styrs man av inre faktorer, d v s vår vilja och våra behov utifrån vilka värderingar och övertygelser vi har. Har man en sämre självkänsla styrs man av yttre faktorer, vad man tror andra personer förväntar sig av dig på arbetsplatsen eller socialt, därför påverkas man väsentligt av såväl kritik som beröm.

Att ha både ett gott självförtroende och en god självkänsla är kanske få förunnat, men visst går det att uppnå med en hel del övning och modet att våga möta sig själv. Vågar du?

Länkar

Svenska akademins ordlista
Svenska Wikipedias hemsida


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.