LedarskapsMagasinet

Feedback mellan två människor

Feedback är en gåva.

En gåva jag ger för att utveckla den andra personen och relationen oss emellan, som samtidigt bekräftar den andra personen som människa.

Hjalmar Söderberg skrev i Doktor Glas år 1905 följande ord: "Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inviga människorna någon slags känsla, själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst".

Några tips om att ge feedback

Feedback bör ges:

  • På sådant som personen i fråga kan påverka (d v s beteenden)
  • Specifikt (alltså på ett specifikt beteende)
  • I rätt tid (i samband med händelsen eller vid lämplig senare tidpunkt)
  • I rätt mängd (bygg inte upp "berg" av feedback och ös ut dessa på en gång)
  • Till den personen den berör
  • Med utgångspunkt från min egen upplevelse
  • Helst när det finns en önskan om att motta feedback

Se också till att skapa utrymme för dialog, ge mottagaren möjlighet att ställa klargörande frågor och tydliggör feedbacken tillsammans.

Ytterligare ett perspektiv på att ge feedback

Ett annat sätt att se på detta är att ha följande tre ledstjärnor när jag ger feedback. Att feedbacken är:

  • Genomtänkt
  • Nödvändig
  • Kärleksfull

Några tips om att ta emot feedback

När du tar emot feedback kan det vara en god idé att ta ett djupt andetag och stanna upp lite. Oavsett om feedbacken vi får härstammar från något som gjort någon annan glad eller gjort dem irriterad.

Ibland när vi får feedback om att vi gjort något bra kan vi missa att verkligen ta in den i hastigheten och unna oss att känna oss stolta över oss själva. Likadant om vi gjort något mindre bra, kan vi bli rädda och avskärma oss från feedbacken.

Hur vi tar emot feedbacken kom ju onekligen att påverka människor villighet att ge oss feedback i framtiden. Vem vill anstränga sig och ge återkopplingen till någon som svarar korthugget och kanske blir irriterad?

Förebild som ledare

Som ledare är du en stor förebild gällande att ge och att ta emot feedback. Som du gör kommer dina medarbetare att göra, oavsett vilka tjusiga ord du försöker övertyga dem om annat med.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.