Markus Amanto.

Det som inte är kommunicerat existerar inte.

Första gången jag hörde det var på en kurs där min kursledarkollega la fram denna tes till gruppen. Jag tyckte först det lät lite bryskt, men ju mer jag tänkte på det insåg jag sanningen i uttalandet.

Ofta tro vi, omedvetet, att andra kan läsa våra tankar eller förstår våra intentioner och motiv. Många möten och arbetslag är det som blivit ödelagda på grund av att förväntningar på varandra inte kommunicerat och alltså inte existerat.

Ibland faller vi också i fällan att om vi sagt eller skrivit något så existerar det, men själva ordet kommunikation bygger ju på minst två parter, annars talar vi om information. En annan vanlig källa till frustration förresten, att i samband med ett möte i förvarna om huruvida en eller flera mötespunkter handlar om information eller kommunnikation.

Det händer att vi på möten tror att vi kommunicerat en massa saker, men i själva verket bara informerat, det vill säga envägskommunikation. Förmågan till lyssnande och dialog ter sig som en allt viktigare ledaregenskap i takt med att tillgången på information och valmöjligheter ökar lavinartat.

Därav har vi tillägnat detta nummer av Ditt Ledarskap till just kommunikation.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.