Missförstånd är i min mening upphov till en stor del av våra konflikter, för inte säga majoriten av dem. Det finns ett engelsk uttryck som jag älskar, det är lite svåröversatt så här kommer det på ursprungsspråket; "Assume makes an Ass out of you (u) and me".

Många problem i vårt ledarskap och i våra team kan undvikas genom att ha tagit sig tid att aktivt lyssna till och förstå varandras uppfattningar, världsbilder och förståelse för en viss sak.

Till exempel behöver man för att ha en väl fungerande team gemensamt och med stora öron besvara frågor såsom:

  • Vad är ett team? 
  • Vad har vi för förväntningar på varandra i ett team? 
  • Hur har var och en av oss förstått våra mål och hur vi ska arbeta för att nå dem?

Genom att skapa utrymme och förutsättningar för kommunikation om dessa saker kan vi som ledare rädda mycket energi som annars slösas i missförståndens domäner och istället använda denna energi till att skapa det som gör positiv skillnad i människors liv.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.