Veckans ledarskapstips kommer från ett företag som Altaleda kom i kontakt med för några år sedan.

De hade skapat en "Varför-bok" som de gav varje nyanställd.

Häri kunde de nyanställda samla alla sina tankar och idéer som de fick, under sina första två månader på företaget. 
"Varför gör ni så?" "Varför gör ni inte såhär istället?" 

Detta skapade en kultur där det kändes ok för medarbetarna att ställa frågor. Här får man fråga om allt, och ifrågasätta sakers ordning, här var inga frågor för dumma.

Bonuseffekten av detta var att ledningen tog tillvara de nyanställdas resurser, de såg med fräscha ögon på verksamheten, de bidrog med nya erfarenheter från tidigare organisationer. 

En win-win situation för alla inblandade.

Hur tar du som ledare i din organisation tillvara på alla idéer och frågor du får från dina medarbetare? 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.