Att det är som det är, visar sig vara något som välvilliga föräldrar och andra har tutat i oss genom åren, men som efter lite personlig utveckling och reflektion är en djup fallgrop att falla i som ledare och medmänniska.

Tänkte idag vid ett tillfälle på talesättet "det är som det är" och insåg att det inte alls är så.

Det är något som välvilliga föräldrar och andra har tutat i oss genom åren, men som efter lite personlig utveckling och reflektion är en djup fallgrop att falla i som ledare och medmänniska.

Jag vill hävda att det inte är som det är utan som vi uppfattar att det är...

Kul, Markus, nu är du igång med hårklyverier och ordalydelser! Nja, kanske, men det är i så fall en viktig hårklyvning. Att utgå ifrån att saker är som de är kan göra att du oftare hamnar i konflikter med andra människor och blir mindre effektiv både vad gäller att leda dig själv och andra.

Om vi kan komma ihåg att verkligheten inte är som den är utan som vi uppfattar att den är så blir det lättare att ta sig tid att lyssna på andras upplevelse av denna verklighet och att inse att den kan vara olika min egen utan att för den skull vara mer rätt eller fel.

Det för tankarna lite till Matrix, det den upplevda världen var en illusion, men ändå så verklig att den starkt påverkade människorna i den känslomässigt.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.