Listor har sina fördelar. Blev nyligen presenterad en lista på 333 sätt att få engagerade medarbetare.

Själv nöjer jag mig med de åtta goda vanorna för framgångsrikt ledarskap.

När jag utbildar i ledarskap så brukar redan analysen och förståelsen av den första goda vanan ge en del aha upplevelser och insikter. Att vara proaktiv innebär att ta kommandot över omständigheterna, istället för att låta omständigheterna styra.

För att bli en proaktiv ledare måste man börja med att träna upp sitt personliga ledarskap, att ta kommandot över det egna livet.

Så här ser listan ut. Grunden är Stephen R Covey´s åtta goda vanor.

  1. Var proaktiv. Detta är förmågan att kontrollera sin omgivning, istället för motsatsen.
  2. Börja med resultatet. Tänkt dig vad du vill uppnå, vad är det för resultat du förväntar dig. Fokusera på aktiviteter som hjälper dig att uppnå resultatet.
  3. Gör det viktigaste först. Börjar du i en annan ända är det inte säker att energin räcker till för det viktigaste.
  4. Samverka. Se medarbetare och människor omkring dig som dina partners.
  5. Sök först att förstå och därefter att förstås. Man måste lyssna noga för att bli förstådd.
  6. Skapa synergieffekter. Skaffa dig vanor av kreativt samarbete. Var generös.
  7. Lär av erfarenheter. Konsten är att lära sig reflektera.
  8. Sträva mot storhet.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.