1 april 2011

En ny studie vid gruppdynamiska faktulteten på University of Heidelberg har kommit fram till att förmågan att fungera väl som ledare är 100% medfödd.

"Vi har hittat nyckeln till ett gott ledarskap genom att analysera olika RNA-kedjor i människors DNA", förklarar Dr F Iro, en sydkoreansk gästforskare som ansvarat för studien.

Vid studien av 2000 testpersoners DNA-sammansättning såg man en hög korrelation mellan att vara framgångsrik som ledare och specifika genetiska mönster. F Iro fortsätter:

"Det här visar klart och tydligt att det inte finns någon mening med alla dessa kurser i ledarskap och personlig utveckling som ledare utsätts för och tvingas avsätta tid till."

Man räknar med att kunna publicera rönen inom kort och arbetar även på ett avancerat test som HR-ansvariga ska kunna certifiera sig för att använda och därigenom spara organisationen stora pengar. Genom ett enkelt blodprov och en skanning av hornhinnan kommer man vid rekryteringar att kunna urskilja en persons förmåga att hantera konflikter och skapa tillit.

F Iro avslutar med att förklara att man nu kommer att titta närmare på arbetet med fåret Dolly för att se hur man kan applicera samma procedur på att klona den ultimata ledaren och sätta honom eller henne i serieproduktion.

(Tvivlar du på budskapet i artikeln ovan? Observera datumet för utgivningen. Ja, det är ett april-skämt. April, april. Även ledare behöver ett gott skratt ibland. )

{jumi[*16]}

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.