I den årliga arbetsmiljöenkäten så säger de flesta medarbetarna att de upplever arbetet som stressande. Vad skulle hända om vi började fundera i andra banor?

Arbetsplatsen är kreativ, produktiv och på ytan väldigt harmonisk, sjukfrånvaron är låg, men -när medarbetarna besvarar den årliga arbetsmiljöenkäten så säger de flesta att de upplever arbetet som stressande.

Den spontana reaktionen från ledarna är att det är något fel på enkäten. När det inte fungerar som argument så påbörjas en översyn av processer, arbetsfördelning och arbetsbelastning. Sen blir det handlingsplaner och i bästa fall nån form av åtgärd.

Nästa års arbetsmiljöenkät ger återigen svaret - medarbetarna är stressade.

Vad skulle hända om vi började fundera i andra banor?

Vad är det i företagskulturen som gör att medarbetarna väljer att uppleva stress?

Det finns ju så många andra sätt att hantera "mycket att göra". Är det så att cheferna går omkring och berättar om hur stressade de är för att markera att de har viktiga och svåra frågor att hantera och därigenom skapar en kultur där det är hög status att vara stressad.

Eller vad finns det för andra fenomen i kulturen som uppmanar till känslan av stress?

Jag tror att den arbetsplats som vågar formulera frågan kan förvånas över de nya svar som dyker upp.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.