Efter två intensiva dagar på kursen Introduktion till Kommunikologi, så har jag fått en inblick i denna tvärvetenskapliga metadisciplin. Jag säger inblick, eftersom detta är en hel disciplin, som det tar lång tid att få en grundligare förståelse för. 

Kommunikologi är inte bara ytterligare en metod eller ett hopkok av övningar, utan ett gediget sammanfattat material från flera olika vetenskaper som tagit trettio år att utforma.

Kursledarna för introduktion till kommunikologi

Kommunikologerna Ewa och BeaKursen hölls av kommunikologerna Beatrice, Bea, Ahlperby och Ewa Jonasson, två utbildare som verkligen kompletterar varandra både till kunskap och personlighet.

Introduktionsdagarna höll ett högt tempo redan från start, det kändes som turbon låg i under mesta tiden, vilket för mig förmedlade en passion och skänkte inspiration.

Kursdagarna innehöll skiftande så kallade aktivitetsramar såsom föreläsningstillfällen, dialoger, videoklipp som vi analyserade tillsammans, fysiska övningar och diskussioner i grupp.

Sprudlande energi- det har Bea Ahlperby som föreläsare. Med sin bakgrund inom elitidrotten berättade hon gärna exempel från idrottsvärlden för att vi skulle kunna få liknelser och associationer att befästa vår kommunikologiska förståelse på.

Eva Jonasson är med sin skådespelarbakgrund en pedagog som lyckas förmedla information på ett intresseväckande sätt, hon lyckas få med sin publik med sitt engagemang.

Att kursen hölls på Kungsbron konferens möjliggjorde promenader på lunchen längs vattnet och det var helt underbart att kunna gå ut och få frisk luft, rensa tankarna och fylla på med energi inför eftermiddagspasset.

Öppenhet och integritet

Det jag verkligen värdesatte var att jag som kursdeltagare inte definierades av min profession, min titel eller min arbetsgivare. Vi var viktiga för de vi var och det var våra upplevelser under kursen som stod i fokus, vare sig vi var VD:ar, egenföretagare eller medarbetare.

Introduktion i kommunikologi

Vidare upplevde jag respekt och integritet. Diskussionerna under dagarna var öppenhjärtiga, men vi kunde välja att berätta så mycket eller så lite som vi ville om de problem vi upplevde i vardagen, för att kunna analysera situationerna med hjälp av kommunikologin, samt att sedan få förslag till hur vi kan applicera kommunikologins nycklar i våra respektive organisationer.

Kursinnehåll för introduktionen i kommunikologi

Den höga ambitionsnivån som Bea och Eva hade; att hinna ge oss en känsla för kommunikologin och en inblick i vad kommunikologi handlar om, samt såklart skicka med oss flertalet nycklar för oss att kunna arbeta vidare med, infriades med råge.

Nu när jag hunnit landa, förstår jag verkligen beskrivningen "Introduktion till kommunikologi". Det vi upplevde under dagarna var en inblick, en liten skrap på ytan och kan skapa en bild av ifall kommunikologi kan vara något för dig eller din organisation. 

Kursen kan nog vara av nytta för såväl ledare som föräldrar, idrottsmän eller medarbetare.

Kommunikologins isberg

Vi har fått nosa på ett tjugotal av de över trettiotalet nyckelfaktorer som kommunikologerna använder sig av då de analyserar, evaluerar och föreslår förslag till förändringar på individ eller organisationsnivå.

Det jag framför allt fått med mig är bilden av ett isberg. 

Det jag ser som sker över vattenytan är saker som enligt kommunikologin sker på Beteendenivå, men under vattnet finns två nivåer till - Tillstånd och Presuppositioner.

Utifrån dessa nivåer kan jag idag se på situationer och ha en större förståelse för personers agerande och förhålla mig till det på ett annat sätt. Att sätta mål utifrån vilket tillstånd man vill uppnå eller att se på de värderingar vi alla bär inom oss för att se om de gagnar eller hindrar mig, är också intressanta tankar som kursdagarna fört med sig. 

En förståelse för det neuromotoriska underlaget och hur hjärnan arbetar, är också något jag tar med mig. Kommunikologer har kunskap om vad hjärnan blir stressad av, hur den ankrar minnen och hur du kan prestera efter bästa förmåga, som stödjer sig på teorier från hjärnforskning. 

Det finns mycket spännande kvar att lära. Kommunikologin har väckt en nyfikenhet!

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.