Någon frågade mig nyligen vad kopplingen är mellan ledarskap och kärlek . Jag tänkte, jamen självklart - jag skriver ju på en bok som kretsar kring tre huvudaspekter, varav två är ledarskap och kärlek. Så jag borde ha ett ganska bra svar på den frågan. 

Så jag började tänka, min första tanke var att det naturligtvis måste finnas någon form av koppling.

Sedan efter en stunds eftertanke, kom jag till slutsatsen att det inte finns någon koppling. Åtminstone inte ett naturligt samband, eller en koppling som uppkommer automatiskt...

Det finns ingen koppling- du som ledare måste skapa den

Ett långsiktigt, framgångsrikt och hälsosamt ledarskap handlar om att skapa detta samband mellan kärlek och ledarskap. Det finns inte som standard. 

Ledarskap i min definition handlar om att göra det möjligt för andra att sprida kärlek. Ledarskap handlar också om inflytande. När du vill leda en annan person, vill du påverka den personen. Eller annorlunda uttryckt: för att kunna leda, behöver du kunna påverka.

Så hur ska vi påverka andra människor? Antingen så att personer omkring dig mår bra, eller så att personerna mår dåligt.

Människor kan även välja att påverkas av dig eftersom de mår bra när de är i kontakt med dig. De har tillit till att genom att fortsätta låta sig påverkas/ledas av dig kommer de att fortsätta må bra i framtiden. Detta uttryck,"att må bra", är där kärleken kommer in. I själva verket tror jag att känslan av att må bra, är ett av de uttryck eller former som kärleken tar.

Management by fear

Andra människor kan välja att påverkas av dig eftersom de mår dåligt när de är i kontakt med dig, och de är rädda för att om de inte låter sig påverkas av dig, kommer de att må ännu sämre i framtiden. Detta brukar kallas för "management by fear " alltså översatt "ledarskap genom rädsla"

Det som är avgörande är såklart vad du som ledare väljer att vara i kontakt med: kärlek - att må bra, eller rädsla - att må dåligt. Om du är centrerad i dig själv och agerar utifrån en inre plats fylld av kärlek kommer du troligen sprida kärlek till andra människor.

Om du agerar från en inre plats fylld av rädsla, vilket oftast innebär att du inte är centrerad i dig själv, kommer du troligtvis sprida rädslan till andra människor, såtillvida att du har möjlighet att påverka dem i den givna situationen.

Det här resonemanget leder mig till slutsatsen att det inte finns något samband mellan ledarskap och kärlek, men i ditt ledarskap du kan välja att knyta an med kärlek, agera utifrån kärleken och sedan sprida det till andra människor, tillåta dem att må bra i sig själva och deras omgivning. Med andra ord - skapa sambandet mellan kärlek och ledarskap. 

Rädslan är vägen till den mörka sidan

I ett berömt citat från Star Wars-filmerna sade läromästaren Yoda att "Fear is the path to the dark side" (Översatt: "rädslan är vägen till den mörka sidan"). Så om ditt ledarskap grundar sig i rädsla och din påverkan är rädslobaserad kommer du att leda dig själv och dina medarbetare till den mörka sidan, vilket inkluderar beteenden såsom misstänksamhet, att få andra att känna sig små, skvaller, hat, rykten, skadlig stress och en sämre kommunikation där man attackerar varandra verbalt. 

Det finns alltid detta val i ditt ledarskap, som en T-korsning - ett vägskäl med två vägar att välja mellan. En leder till kärlek och en leder till rädsla. Ibland är våra val medvetna, ibland omedvetna.

Självinsikt handlar i mångt och mycket om att försöka upptäcka de omedvetna val du har gjort, och gör, där du slagit in på Rädslans väg. 

När väljer du Rädslans väg?

Du kan inte aktivt påverka det som du inte är medveten om, så det första steget till medveten förändring är alltid att bli medveten. Genom att bli medveten om de situationer där du väljer rädslans väg, kan du börja känna igen psykologiska mönster som leder dig till dessa val och aktivt påbörja processen med att skriva om dessa mönster.

Utgå från ett centrerat jag frikopplat från intellektuellt bråte

Jag nämnde tidigare att det fanns tre aspekter på min bok, där två är ledarskap och kärlek. Den tredje aspekten är Jaget. Det handlar om att vara centrerad, om att vara i full kontakt med oss själva, mitt i vårt inre, i vår själ och i vårt psyke.

När man kan utgå från detta centrala läge i vår inre värld är det inte kopplat till intellektuella behov och önskemål utan du har en syn på världen som är fri från psykologiskt bråte och där vi har fri tillgång till vår egen inre vilja. 

För att lyckas som ledare är det därför bra att lära sig att vara i kontakt med detta centrum i oss själva, så att du kan göra dessa fria val. När vi är stressade, upplever brist på något, eller uppfattar oss som att vi inte duger, att vi inte är tillräckliga som vi är, kan dessa negativa känslor få oss att välja rädslans väg.

Så när du står i vägkorsningen och läser på dessa två skyltar, bör du se till att du tittar utifrån ditt centrerade inre, så att du kan välja kärlekens väg utan att vara påverkade av andra influenser, så att säga. 

För att återknyta till frågan i början om kopplingen mellan ledarskap och kärlek, så kan vi se att nej- kopplingen finns inte där automatiskt, men när du gör kopplingen, när du väljer att skapa den (istället för att skapa en koppling mellan ledarskap och rädsla) så skapar du grunden för ett lyckat ledarskap. Ett som förbättrar omständigheter, organisationer och människor. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.