Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning > Kommunikologi

Kommunikologi

Direkt översatt betyder kommunikologi "läran om det som är gemensamt".

Definitioner av Kommunikologi ©

1. Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring- när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation.

2. Läran om det som är gemensamt i förändrings- och utvecklingsprocesser.

Målet med kommunikologiutbildningen

Utbildning i Kommunikologi leder fram till en så kallad Tvärdisciplinär Meta-Kompetens ©.

Kompetens till att analysera, evaluera och genomföra förändrings- och utvecklingsarbete i alla branscher och på olika systemnivåer som individ, relation, grupp och organisation.

Kursupplägg

Kursprogrammet är kompatibelt med Skandinavisk Institutts utbildningsprogram för Kommunikologi, vilket innebär att du kan läsa moduler även hos andra utbildningsarrangörer.

Certifiering i Kommunikologi ©

Utbildningen är utformad som ett intensivt träningsprogram i tre nivåer- Basic level, Intermediate level och Advanced level. På Altaleda kan du hitta utbildningarna för basic och intermediate. Advanced level/Meta-Nivå sker vid Skandinaviskt Institutt for Kommunikologi

Basic level

Varje träningsmodul är en vecka och består av 50 timmar utbildning.
4 träningsmoduler blir sammanlagt 200 timmar.  

Intermediate level

För att certifieras på en intermediate level krävs att du läst de fyra första modulerna på basic level samt två avancerade moduler "Filter" och "Pedagogik" på vardera 50 timmar. Detta blir sammanlagt 300 timmar.  

Kommunikologi - Illustration av moduler inom utbildningsprogrammet

Bilden nedan, som är hämtad från Skandinaviskt Institutt for kommunikologi, illustrerar modulerna inom kommunikologi. Klicka på bilden för att förstora. 

Moduler inom kommunikologi

Pedagogiska aktivitetsramar

Programmet består av varierade pedagogiska aktivitetsramar, såsom föreläsningar, demonstrationer, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion kring implikationer, överföring och översättning av kunskap/kompetens.

Organisering av materialet och noggrann sekvensering och proportionering av de pedagogiska aktivitetsramarna är huvudförutsättningar för ett effektivt lärande och hög kompetensnivå.

Programmet är också designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling föregår som en kontinuerlig process. 

På advanced level/Meta nivå genomförs självevaluering som en kontinuerlig process. Det ställs höga kvalitetskrav på den som genomför den här nivån, både när det gäller praktiskt handlingsfärdighet, förståelse- och personlig integritet.

Utbildningstid

Genomsnittlig utbildningstid ungefär ett år per level/nivå. Alla genomförda levels/nivåer dokumenteras med certifikat. 

Målgrupp

Denna utbildning kan läsas av människor med varierad bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet.  

Tvärdisciplinär Meta-Kompetens ©

Utbildningen ger en modern kompetens i ett tvärdisciplinärt, sammanfattat material. Resultatet av flera decenniers disciplinutveckling och forskning inom och mellan olika discipliner och arbetsfält såsom pedagogik, vägledning, hälsa, terapi, förhandling, samarbete samt ledarskap med mera.

Förändrings- och utvecklingsarbete

Utbildningen ger dig kompetens att: 

- Differentiera mellan olika typer av förändringsarbeten. (I, II och III ordningens)

- Utföra och evaluera förändringsarbete i olika sammanhang.

- Upptäcka fenomen/processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk.

- Utföra och bidra till professionell utveckling mellan olika yrkesgrupper och olika ämnesområden.

Tvärdvetenskaplig Metadisciplin – Kommunikologi – representerar disciplinutveckling i form av sammanfattning av stora informations och kunskapsmängder. Utbildning i kommunikologi tillgängliggör: användbar och bärbar kompetens. 

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.