Ibbe Gnem

Webbtidningsredaktionen hade ett intressant samtal om positivt ledarskap med Ibbe Gnem, vd för Distriktstandvården, entreprenör, affärsängel och engagerad i ett flertal nätverk och styrelser.

- Positivt ledarskap handlar inte om att alltid vara glad eller att försöka släta över problem. För mig innebär det att man är rak, ärlig och arbetar konstruktivt för att identifiera och finna lösningar till problem.

Hur kommer det sig att du ägnar tid och tanke till positivt ledarskap?

-Jag tycker det är viktigt att se människan bakom sitt yrke och bakom sin titel.

Alla människor gör bra saker, alla gör det bästa av de resurser de har. 

"Det du väljer att fokusera på växer".

Vattnar du på det negativa eller vattnar du det positiva? 

Vad ger positivt ledarskap för resultat inom organisationen?

- Jag upplever att det ger en gladare stämning, förstärker individer med positiv feedback, skapar tillit och ett bättre självförtroende.

Hur kan man lära sig att ha ett mer positivt ledarskap?

Innan du ska samtala med en medarbetare om ett problem och en lösning, tänk till.

Föreställ dig vad individen är bra på. Vad har personen gjort tidigare för att komma så långt som han/hon har kommit, vilka positiva egenskaper finns det att bygga på? Hur kan vi förstärka individen att göra mer av dessa rätta saker?

Det är också viktigt att få med sig medarbetaren i samtalet. Se till att medarbetaren kan se sin insats i den stora bilden. Hur denne persons briljanta arbetsinsats kan förbättra hela organisationens gemensamma resultat.

Det gör du genom att uttrycka vad du uppskattar, vad du vill ha mer av och samtidigt erbjuda ett stöd för medarbetaren.

"Vi uppskattar verkligen dina artiklar som du skriver. Idag blir det i genomsnitt tre artiklar om dagen. Du är snabb och du håller dina mål. Vi skulle dock behöva utöka utgivningstakten på tidningen, därför att ... Hur kan vi stötta dig så att du skulle kunna skriva kanske 5 artiklar om dagen? Vad kan vi lyfta bort från dina övriga arbetsuppgifter? Vad kan vi hjälpa dig med? "

Hur väl en situation kan lösas beror mycket på hur man lägger upp förslaget och hur man formulerar sig.

Om vi pratar i positiva termer om hur vi kan förbättra något och om vi erbjuder stöd och hjälp längs vägen finns chansen till en positiv förändring.

Reds anm: Ett intressant samtal, som resulterade i en lång artikel, har här förkortats. Klicka på länken nedan om du vill läsa den längre artikeln där Ibbe berättar om ett tillfälle när positivt ledarskap löste en besvärlig situation.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.