Paul Söndergaard

Jag kom i kontakt med coachingbegreppet 2003 i samband med deltagande i ett ledarskapsprogram inom Polisen.

Konsulten ville vi skulle prova på att coacha varandra. "Lyssna ordentligt på problemet och ställ sedan några öppna frågor som det inte går att svara ja eller nej på. Gör ni det, får motparten tänka till ordentligt och själv komma på svar och lösningar". Jaha, var det så enkelt alltså? Njae, inte riktigt...

Vi människor  har generellt sett svårt att lyssna på varandra på riktigt. Medan någon pratar om ett problem kanske vi vill fundera ut lösningar under tiden för att vi så gärna vill "hjälpa till" med både råd och dåd. Med andra ord är det en beteendeförändring som ska till för att lyckas som coach och bollplank, eller hur?

Coaching ger bra resultat

Trots att coachbranschen är lite i "gungning," då det råder osäkerhet kring kvalitet och kompetens på utbildade coacher och certifiering, så går det inte att komma ifrån att tanken och resultaten med coachning ofta talar för sig själva.

Som den gången jag ingöt mod i en kvinna som tog tjänstledigt från sin nuvarande tjänst och hon lånade även pengar för att gå en utbildning som hon verkligen ville gå. Eller när ett bolags ledare insåg vikten av att frigöra tid från exempelvis administrativa uppgifter till förmån för att bli bättre och mer närvarande som ledare.

Ett fall av härskarteknik

Senast har jag coachat och stärkt en kvinna som varit utsatt för härskarteknik på sitt företag, att få henne att stå upp för sig själv när sådana situationer uppstår.

Hon osynliggjordes och information undanhölls från henne.  Vi talade en hel del om hur hon skulle förhålla sig till detta.

Att gå i attack eller försvar anser jag inte vara den inte bästa strategin, utan att ställa öppna neutrala frågor. Exempelvis "Vad är det som gör att jag inte har samma information som de andra har här i rummet?" 

Kvinnan har stannat kvar i företaget, men bytt arbetsplats. Hon mår mycket bättre och har fått verktygen för att lättare upptäcka och förstå när någon medvetet eller omedveten använder sig av härskarteknik.

Det som gav kvinnan mest under våra samtal, var att hon fick höra från en utomstående att det inte var något fel på henne, utan att problemet låg hos personen som använde sig av härskarteknik.

Att hitta rätt coach

Min uppfattning är också att en coach inte kan hantera livets alla olika områden. Jag är till exempel inte rätt person att coacha dem som vill "finna sitt rätta jag", gå ner i vikt, eller finna en ny partner.

Till sådana uppdrag tackar jag nej och tipsar om någon annan coach som skulle kunna passa.

Däremot har jag erfarenhet och kunskap om hur organisationer fungerar, hur chefer och ledare har det och hur det är att vara medarbetare. Där tror jag att jag kan göra den största skillnaden i en människas liv. 

Jag brukar föreslå ett förutsättningslöst möte, för att känna av om detta kan vara en relation att bygga vidare på. En absolut förutsättning för att tillit och ömsesidigt förtroende ska uppstå, är att det känns helt rätt för både coach och klient. Personkemin ska finnas där för att samtalen ska kännas trygga och öppenhjärtiga.

Ett gott samtal

En kvinna ringde mig för att "prata om någonting". Vi bokade in en lunch, diskuterade målen med samtalen och jag bad henne sedan berätta om sin situation och lutade mig därefter tillbaka och lyssnade på vad hon hade att säga.

Jag fokuserade intensivt på hennes ord, men iakttog samtidigt hennes kroppsspråk för att kunna läsa "mellan de uttalade orden". Hon berättade att hon blivit kontaktad av en "headhunter", men inte visste hur hon skulle hantera den uppkomna situationen.

"Hur är din situation på arbetet idag? frågade jag och hon berättade.
"Vad finns i den eventuellt nya tjänsten som lockar dig?" undrade jag sedan. Hon blev tyst, funderade en lång stund och kom sedan med ett svar.

Så min grundutbildning där man hävdade att tricket är att "Lyssna ordentligt på problemet och ställ sedan några öppna frågor som det inte går att svara ja eller nej på. Gör ni det, får motparten tänka till ordentligt och själv komma på svar och lösningar" - ja, precis så enkelt och så svårt är det.

Det andra samtalet gick fort. Efter att hon fått frågan " Vad är det som hindrar dig från att bestämma om du ska ta erbjudandet eller inte?" svarade hon omgående: "Ingenting".

Hon hade bestämt sig. Ibland går det fort.

Jag blev inte särskilt förvånad, då hela hennes utstrålning från första början visade att hon ville gå vidare, men att hon ändå kände behovet att bolla med någon innan det slutgiltiga beslutet fattades.

Det är något magiskt över situationer där två personer har ett gott samtal! Prova får du se!

 

Artikeln är skriven av Paul Søndergaard på Søndergaard consulting som arbetar med ledarskaps- och grupputveckling med unika program utifrån ett helhetsperspektiv.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.