Magdalena Helander arbetar med jämställdhet

Vår expert på jämställdhet, Magdalena Helander, ger dig sina bästa tips på hur man kan lyckas med jämställdhetsarbetet.

Hon menar att det till stor del hänger på ledningens vilja och agerande. 

  1. Det absolut viktigaste är en konsekvent och samsynt ledning som beslutar att genomföra den aktuella jämställdhetsinsatsen och kopplar den till verksamhetsmålen. Förankra sedan beslutet i hela organisationen för att skapa förståelse, acceptans och motivation.

  2. Transparens och kommunikation är två ledord; en ledning som är tillgängliga för dialog i det löpande arbetet.

  3. Jämställdhetsarbete innebär att arbeta med förändring. Följ en beprövad förändringsmetod, steg för steg: identifiera problemområden, kartlägg och mät för att få koll på nuläget, välj ut ett antal sannolika lösningar, testa dem och utvärdera. Ta det som funkar och gör skillnad; säkra och sprid: i organisationen, eventuella dotterbolagen, i branschen och vidare ut i världen. Och påbörja en ny cykel! 

  4. Avsätt resurser i form av kompetens, tid och pengar. Och, som sagt, ge "jämställdhetsarbetarna" kontinuerligt stöd under processens gång. Synlig ledning.

  5. Hitta motivationen, det brukar vara kul när man väl sätter igång. Jag tror på att göra något konkret och framförallt mätbart och att börja smått. Har ni tagit ett myrsteg i rätt riktning? Fira det! En peppande och stöttande ledning är en framgångsnyckel.

Magdalena Helander är i grunden statsvetare och journalist som sadlade om till ledarskapskonsult. Efter att ha deltagit vid Försvarshögskolans basutbildning i JGL (Jämställdhet Göra Lära) bestämde hon sig på stående fot att även anmäla sig till handledarutbildningen för att få möjlighet att lära andra hur man arbetar med jämställdhet inom sin organisation.

En längre intervju med Magdalena finns att läsa - för dig som vill veta mer om de positiva effekterna som jämställdhetsarbete har för effektivitet, kvalitet och kundanpassning.

Fotograf: Brian Predstrup


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.