Karin Ulfhielm, Vargkask AB

Det coachande ledarskapet är sättet att skapa ett framgångsrikt team på. Det coachande ledarskapet är utvecklande och tydligt i sin karaktär.

Det coachande ledarskapet är här för att stanna!

En ohållbar agenda

Det senaste decenniet har omorganiseringarna avlöst varandra. De ofta slimmade organisationerna gör att cheferna har oerhört mycket mer på sina agendor än att enbart leda sina grupper.

I många fall har de också ansvar för delar av gruppernas direkta operativa arbete, d v s har en av teamets arbetsuppgifter direkt på sina axlar.

I takt med att företagets många servicefunktioner "outsourcas" till andra företag och/eller andra länder, finns det sällan bra hjälp att få när det "strular", oavsett vad "strulet" handlar om.

Jag undrar hur mycket tid som går åt när servicefunktionerna kontaktas för att man ska få hjälp och man själv tvingas att lösa problemen med servicepersonen i luren? Skulle vara intressant att räkna på det, som en extra "input" till om det verkligen är en sån besparing med outsourcing som kvartalsekonomerna hävdar i omorganiseringsivern. Men DET är en helt annan bloggpost...

Utöver att chefen har alla dessa administrativa göromål, inte får den hjälp med saker som inte ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna och att det går mycket tid när "strul" ska lösas, förväntas också chefer i organisationen att skapa resultat och lönsamhet.

Allt detta har bidragit till att vi har många chefer som ofta är ytterst lösningsinriktade. Chefer som har lösningar på allas problem... Det här är inte långsiktigt hållbart, eftersom vi kör slut på de chefer vi har och samtidigt inte tar vara på den potential som finns hos övrig personal.

He-man eller She-woman finns inte...

Vi har en komplex omvärld med mer och fler utmaningar och vi kommer i än större utsträckning att behöva varandra - både i arbetssammanhang och övrigt.

Samtidigt är det kanske just den komplexiteten som kan bidra till att chefer blir ledare och inte bara är administrativa "grindvakter"?

Med denna komplexa omvärld, behöver vi kompletterande förmågor, kunskaper och kompetenser. Vi behöver chefer med god självkännedom som är trygga i sig själva och inte har ett stort bekräftelsebehov.

Det är dessa chefer som kan skapa ett bra team, som är intresserade av att bidra, ta ansvar och vilja utvecklas och växa. Det behövs både hjärta och hjärna.

Ett team som samarbetar, är tydliga och raka i sin kommunikation och som har respekt för varandras olikheter.

Ett sånt team uppstår, som sagt, sällan av sig självt.

De behöver en klok och insiktsfull chef, som inte har behov att vara duktig och lösa problemen själv, en som blir stolt när det går bra för teamet, som möter var och en av sina medarbetare utifrån deras individuella behov och samtidigt underlättar för gruppen att nå sin potential som team och bidrar till gruppdynamiken.

Coaching viktig del i det coachande ledarskapet

Det coachande ledarskapet skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för människor att utvecklas.

Många tror felaktigt att coaching handlar om att enbart lyssna, ge glada tillrop och peppa och att inte säga ifrån när något gått galet eller medarbetaren har gjort ett misstag. Inget kunde vara mer fel.

Coaching är en metodik som får människor att växa genom att man med hjälp av coachen tittar närmare på sig själv.

Den innefattar lyssnande som en mycket viktig del, förstås, men också spegling, feedback och att hjälpa medarbetaren att bli varse eventuella tankevurpor eller andra "gamla sanningar" som inte gynnar henne/honom.

För en ledare är det viktigt att ha klart för sig när h*n agerar mer coachande, när h*n är mer "peka med hela handen" och när h*n är mer inspirerande och visionär.

Detta sammantaget visar hur viktigt det är att chefen har en god självkännedom och är medveten om hur h*n påverkar andra.

Om du vill utveckla ditt ledarskap och väljer att bli en coachande ledare, behöver du vara beredd på att lägga tid och möda på att arbeta med dig själv och din personliga utveckling.

Igen, självkännedomen är central och ju mer du "kan dig själv", desto enklare blir det att improvisera och anpassa dig och ditt ledarskap i förhållande till dina respektive medarbetare.

När börjar du? ;-)

Artikeln är skriven av ledarskapskonsult Karin Ulfhielm, på Vargkask AB, som erbjuder erbjuder individ- och teamutvecklingsinsatser – coaching, föreläsningar, samt psykologiska tester för individer och organisationer i behov av förändring.


Ansvarig utgivare: Läs mer om oss på redaktionen.
Presskontakt: Markus Amanto,
tfn: 08-580 800 40, 0708-12 81 00.
E-post: markus (a) altaleda.com.

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.