Ledarskapsutbildning

Vi har sedan 1994 haft över trehundra olika organisationer som kunder. Vi har dels själva ordnat ledarskapsutbildning för personer som velat utvecklas i sitt ledarskap och i sin förståelse för grupper, relationer och kommunikation, dels har vi hjälpt hundratals människor att hitta en UGL-kurs som passar just dem eller andra ledarskapskurser från ett rikstäckande utbud.

Sedan januari 2012 har vi också satsat på att utveckla onlinekurser i ledarskap, som snabbt har växt till ett omtyckt kursutbud för såväl enskilda personer som vill utvecklas i sitt ledarskap, som större organisationer som läser utbildningen som en intensiv studiecirkel på sin arbetsplats. 

Utbudet av ledarskapsutbildning är mycket stort och ibland kan det vara svårt att veta vad du ska välja för just din ledarutveckling. För att underlätta för dig har vi här samlat information om olika populära ledarskapsutbildningar.

The Human Element - THE

Kursen ger dig insikt i hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av dem. Syftet är att öka din självinsikt kring beteenden och känslor för att öka din handlingskraft och effektivitet, ett plus är att du får en ökad självkänsla. The Human Element ger dig förutsättningar att skapa en god organisation där människorna i den fungerar väl i fråga om ansvarstagande, kreativitet, kommunikation och samarbete.

Läs mer

Förtroendefullt Samarbete

Vill du lära dig mer om att förebygga och lösa upp konflikter, är det här kursen för dig. Du lär dig att förhandla vid olika former av intressemotsättningar. Genom Förtroendefullt Samarbete får du kunskap om konfliktfaktorer och hur de förebyggs. Att initiera, dia och avsluta förhandlingar och bygga relationer är också något som ingår.

Läs mer

Situationsanpassat ledarskap

Det situationsanpassade ledarskapet lär dig att styra, coacha och stödja dina kollegor på ett sätt som skapar engagemang och kompetens. Du behöver kunna anpassa ditt sätt att leda, efter situationen, efter gruppen och efter individen för att kunna möta rätt behov. Din möjlighet till påverkan ser också annorlunda ut under olika omständigheter.  

Läs mer

Klart ledarskap

Skapa trygga och öppna relationer bland dina medarbetare för hög effektivitet och goda prestationer. Var en tydlig ledare genom att få större självinsikt kring hur du fungerar via Klart Ledarskap. Du får lära dig hur du skapar en lärande miljö i din organisation.

Läs mer

SDI ® - Strength Deployment Inventory

Genom en kartläggning av personliga styrkor och överdrivna styrkor får du genom SDI® ett verktyg för att förstå dig och dina kollegor bättre. Kartläggningen leder till bättre samtal, där ni kan reflektera över vilka motiverande värden ni drivs av, ni kan förstå varandra i en konfliktsituation och ni kan också se hur väl sammansatt ert team är. 

Läs mer

Utvecklande ledarskap

En utbildning formad av Försvarshögskolan där fokus ligger på effektivitet genom motivation, att få med sig sina medarbetare genom att vara en driven ledare. Utvecklande Ledarskap utgår från en 360graders inventering och tar fram en personlig utvecklingsplan kopplat till just ditt personliga ledarskap.

Läs mer

Nonviolent Communication - NVC eller Giraffspråket

NVC lär dig att kommunicera på ett sätt som utgår från empati, vilket leder till mer harmoniska relationer. Genom att i en konflikt utgå från behov och uttrycka dig med ärlighet, kan konflikten lösas på ett mer odramatiskt sätt. 

Läs mer

Neuro Linguistic Programming - NLP

NLP eller Neuro Lingvistisk programmering är en metod inom tillämpad psykologi. Det ger dig enkla verktyg för att skapa förändring, höja effektivitet och förbättra kvaliteten i dina relationer. NLP synliggör och omvandlar tankemönster och beteendemönster hos människor på både ett medvetet och omedvetet plan, genom kunskapen om hur hjärnan och nervsystemet fungerar.  

Läs mer

Psykosyntes

En psykologi med själ brukar psykosyntes kallas. Man utgår från kartan i vårt inre där varje individ och varje organisation har en historia, en nutid och en framtida potential. Något av det viktigaste är det dubbla perspektiv på varje situation, dvs att kriser är både jobbigt och något som kan föra med sig något nytt och positivt.  

Läs mer

FIRO Element B

En psykologi med själ brukar psykosyntes kallas. Man utgår från kartan i vårt inre där varje individ och varje organisation har en historia, en nutid och en framtida potential. Något av det viktigaste är det dubbla perspektiv på varje situation, dvs att kriser är både jobbigt och något som kan föra med sig något nytt och positivt.  

Läs mer

JGL - Jämställdhet Göra Lära

Jämställdhetsfrågor kommer mer och mer i fokus och med det krav på att organisationerna ska ord övergå till handling i sitt jämställhetsarbete. 

Basutbildningen JGL - Jämställdhet Göra Lära - ger chefer, ledare och medarbetare en gemensam kunskapsgrund att kunna utgå ifrån. 

Läs mer

Övriga utbildningar

Distanscoaching

Extended Disc Analys

Kommunikologi

Uppföljningsdag UGL

Gratis ledarskapstips

Som en del av vår passion för att utveckla ledare som kan utöva ett gott ledarskap skickar vi dig varje tisdag ut ett kostnadsfritt ledarskapstips via email.